Holandský senát dnes schválil asociačnú dohodu Európskej únie s Ukrajinou, krajina doteraz ratifikačný proces ako jediný únijný člen v podstate blokovala.

Zdroj: Holandsko ako posledné v EÚ schválilo asociačnú dohodu s Ukrajinou, za cenu veľkých ústupkov