Anglicko a Francúzsko nás zradili v roku 1938, v roku 1968 bez problémov nechali Sovietom voľnú ruku, aby si v Československu robili čo chcú.
Zmluva NATO je priamo koncipovaná tak, aby v texte zmluvy bolo spomenuté, že každá krajina si bude chrániť „vlastný zadok“ a že ju nemusí trápiť, čo sa bude robiť inde a teda, že sa nemusí zúčastniť boja ak nechce.
Nikto kvôli nám nebude nikdy bojovať. História hovorí jasne a text Washingtonskej zmluvy ešte jasnejšie. NATO je dnes len nástroj a užitočné zdôvodnenie na zvyšovanie zisku MIC (Military Industrial Complex – vojensko-priemyselného komplexu). Ale o zabezpečení bezpečnosti našej krajiny reč skutočne nie je.

Zdroj: Koľkokrát treba ešte napísať, že NATO negarantuje bezpodmienečnú obranu? – KVonline