Heydrich sa stal najvyššie postaveným nacistickým pohlavárom, ktorého sa v rámci celej okupovanej Európy podarilo odbojárom usmrtiť.

Zdroj: 75 rokov po atentáte na Heydricha: Gabčík sa obetoval pre nás | TVnoviny.sk