Jeden z nich predpokladá, že náboženské organizácie, ktorých riadiace centrá sa nachádzajú v štáte označenom Ukrajinou za agresora, smú vymenúvať svojich biskupov len so súhlasom ukrajinských úradov.

Zdroj: Vatikán znepokojili návrhy cirkevných zákonov v ukrajinskom parlamente – Zahraničie – TERAZ.sk