Rakúsky parlament odsúhlasil zákaz zahaľovania tváre na verejnosti a za jeho porušenie zaviedol pokutu do výšky 150 eur.

Zdroj: Rakúsky parlament zakázal nosenie buriek na verejnosti – napalete.sk