Máme tu spoločenský prúd, ktorý si celkom otvorene, verejne deklarovane kladie a zároveň s použitím najmodernejších metód, cez všetky kanály, masívne presadzuje nasledujúce ciele (skoro doslovne citujem):

  • informovať, utvoriť pozitívny vzťah a vyzvať na správanie
  • pôsobiť na určité skupiny a asistovať pri utváraní postojov, názorov, zvyklostí vedúcich k žiadúcim činnostiam
  • formovať a ovplyvňovať názory, postoje a napokon správanie
  • vyvolať najskôr pozornosť, potom záujem, vo výsledku túžbu a smerovať k akcii
  • vplývať na uvedomenie, vedomosti, vyvolať sympatie, preferencie a presvedčenie smerom k správaniu.

Dosiahnutie týchto cieľov si veľmi precízne zisťuje. Citujem: „z hľadiska zmien vo vedomí, preferencií, presvedčenia alebo v ostatných komunikačných efektoch”.
Máte pocit, že to je neetické? Že to je hrubá propaganda? Nemýlite sa, je. A garantujem vám, že sa snaží vplývať aj na vás.
Nie, nie je to ani ruská, ani fašistická, komunistická, konšpiračná alebo iná propaganda, na ktorú vás upozorňujú v hlavnoprúdových médiách. Hoci horeuvedená propaganda je oveľa silnejšia, zasahuje všetky demografické skupiny, nalieva do toho obrovské peniaze a ovplyvňuje všetky štruktúry riadenia spoločnosti. A napriek tomu v hlavných médiách – ani škrt.
Ako je možné, že novinári nebijú na poplach? Veď ak je to pravda, aj laik to predsa z uvedených formulácií musí vidieť. A hneď prvé pravidlo etického kódexu novinárovi velí: „Pre prácu novinára sú prvoradé hodnoty osobnej slobody, spravodlivosti a slušnosti. Vo svojej práci sa snaží o presadenie týchto hodnôt v spoločnosti”. Kde sú strážne psy demokracie?!
Uvedené citáty sú zo psychológie reklamy (sumarizácia literatúry v Hradiská, Letovancová, 2005). Ako vidíte, modifikáciou názorov, postojov, presvedčení a ovplyvňovaním správania sa to tam len tak hemží. No pochopiteľne, predajcovia chcú predať, dodávatelia dodať, výrobcovia vyrobiť, investori zarobiť. Títo všetci chcú zmeniť vaše správanie. Aby ste kúpili. Aby ste preferovali práve ich. Aby ste boli presvedčený. Mali pronákupné postoje. Aby ste mali ich značku vo vedomí. Propaganda musí fungovať. Zvonku zaobalená do sladkých rečí.
Kúpili ste už veci, ktoré ste ešte nepoužili? Zakladáte si na značke? Nepreverujete parametre, dôverujete výrobcovi? Páčila sa vám nejaká reklama? Pamätáte si nejaké reklamné slogany? Kúpili ste si niečo na vytvorenie dojmu kvôli druhým? Ste spotrebiteľ? Konzument? Na chvíľu sa zastavte a zamyslite sa nad sebou s odstupom. Vysoko pravdepodobne ste obeťou konzumnej propagandy. A keď nič iné, stojí vás to nemálo peňazí.
A ak vás na to niekto neupozorní, tak to budú novinári komerčných médií. Nemôžu. Pracujú pre médiá, ktoré si neplatíte vy. Tak sa nečudujte. Ich médium si platia inzerenti. To sú tí, čo chcú, aby ste nakupovali. Hýbatelia konzumnej propagandy. A tí nechcú, aby ste premýšľali o ich metódach. A keďže si platia médiá, nechcú, aby tie o tom písali. Ani to nemusia vysloviť. Editor si sám domyslí, že by neplatili a odišli, keby sa o tom škrtlo.
Ako hovorí Noam Chomsky, vy nie ste prijímateľ služby komerčného média. Vy ste tovar. Médium vás ponúka inzerentom, ktorí si za vás zaplatia. Dodajme: A médium je tu na to, aby u vás pomohlo upraviť správanie. Zabudnite na strážnych psov demokracie (vlády ľudu). Sú to strážne psy oligarchie (financovateľov). Strážia nie pre vás. Strážia vás. Slušne, s etickými kódexami…

Zdroje:
Hradiská E., Letovancová E. (2005): Psychológia v marketingovej komunikácii. , Bratislava: Univerzita Komenského.
Slovenský syndikát novinárov: Etický kódex novinára. http://www.ssn.sk/eticky-kodex-novinara/

 

Dominantná propaganda

Máme tu spoločenský prúd, ktorý si celkom otvorene, verejne deklarovane kladie a zároveň s použit…

Posted by Peter Marman on 9. máj 2017

Pin It on Pinterest

Share This
Otázka do štúdia
Otázka bude odoslaná na: studio@slobodnyvysielac.sk
Guláš Slobodného Vysielača
* 8. -10. 09. 2017
* Chata na Látkach (časť Nový Svet)
* 10 € / osoba / noc
Prosím zvážte podporu nového info portálu Slobodný Výber
Prosím zvážte podporu vysielania Vášho rádia.
Vaša pomoc je, samozrejme, dobrovoľná. Prosíme, aby ste si uvedomili, že aj táka malá čiastka, ako 5 EUR mesačne, dokáže urobiť veľký rozdiel.