Japonské námorné sily vypravili ku Kórejskému polostrovu svoj najväčší torpédoborec, aby tam sprevádzal americké vojnové lode.

Zdroj: Japonsko vyslalo ku Kórejskému polostrovu najväčšiu vojenskú loď – napalete.sk