Ruská generálna prokuratúra rozhodla, že na území Ruskej federácie je neželateľná činnosť ďalších troch zahraničných mimovládnych organizácií.

Zdroj: Rusko rozšírilo zoznam zakázaných zahraničných mimovládnych organizácií