Zdroj: Právo na súkromie je nadradené bezpečnosti. Vážne? – KVonline