V současné době existuje ve světě padesát až šedesát daňových rájů. Vznikaly většinou na přelomu 19. a 20. století, tedy v době první vlny globalizace a zvýšené mobility kapitálu. Tehdy se mohutně rozvíjejí i obří nadnárodní firmy, rodí se v rámci kolonialismu a ke své expanzi využívají koloniálních praktik.

Zdroj: http://art.ihned.cz/knihy/c1-65690240-jan-keller-evropske-rozpory-ve-svetle-migrace