Izrael nepoužije jadrové zbrane, ktoré slúžia len ako poistka pri obrane krajiny keď zlyhá všetko ostatné.

Zdroj: Regionálna veľmoc dostala po nose od superveľmoci: Na okraj izraelsko-ruskej konfrontácie – MEDZIČAS