Erdoganova bojová nálada sa preniesla aj na Turkov žijúcich v EÚ, čo jasne ukazuje, ako je to s ich integráciou do západoeurópskej spoločnosti.

Zdroj: Turkov žijúcich v EÚ sa zmocňuje bojová nálada – napalete.sk