Sú ako nezlomní podomoví predavači, čo nepoznajú jasné odmietajúce slovo „Nie!“ Zabuchnite im dvere a začnú k vám vnikať cez okno. V tomto prípade cez masmédiá.

Zdroj: Nanucovatelia európskeho superštátneho monštra si nedajú pokoj – ZEM & VEK