Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR navrhuje zo zákona pre nákupcov pôdy vypustiť podmienku trvalého pobytu alebo sídla najmenej desať rokov na Slovensku

Zdroj: AGRO: Nakupovať pôdu na Slovensku zrejme budú môcť aj cudzinci | Konzervatívny výber