Malcolm X presadzoval myšlienky sebaurčenia Afroameričanov a ich práva na skupinovú obranu – ak je to nevyhnutné aj násilnú. Pre svojich obdivovateľov bol mužom, ktorý odvážne obhajoval občianske práva černochov a tým, ktorý dokázal priamo pomenovať zločiny bielej Ameriky voči Američanom čiernej pleti. Malcolm X bol zavraždený pred 52 rokmi, 21. februára 1965.

Zdroj: Konať správne. K výročiu úmrtia Malcolma X – Pole