Pell zopakoval po Laszlo Kiss Rigovi, hlavy katolíckej komunity na južnom Maďarsku, ktorý povedal, že

Zdroj: GATESTONE INSTITUTE: Islam posilňuje v Európe s požehnaním cirkvi | Konzervatívny výber