Mečiar pri rozhodnutiach o amnestiách podľa právnikov nezohľadňoval záujmy občanov, ani zachovanie a obhajobu ústavy.

Zdroj: PRÁVNICI: Mečiarove amnestie sa dajú zrušiť – Slovensko – TERAZ.sk