Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Voľby sa konajú v čase od 07.00 h do 22.00 h

Sobota 25. mája 2019

Deň (- y)

:

H(s)

:

Minúta(y)

:

Druhý(s)

Projekcie rozdelenia kresiel v povolebnom Európskom parlamente

Projekcie rozdelenia kresiel v povolebnom Európskom parlamente

Parlament prináša v spolupráci so spoločnosťou Kantar Public projekcie rozdelenia kresiel v novom EP medzi existujúce politické skupiny na základe predvolebných prieskumov v každom štáte EÚ Source: Projekcie rozdelenia kresiel v povolebnom Európskom parlamente |...

Do Európskeho parlamentu mieri Mussoliniho pravnuk

Do Európskeho parlamentu mieri Mussoliniho pravnuk

S blížiacimi sa voľbami do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia v dňoch 23. až 26. mája, zverejňujú politické strany a hnutia z členských krajín EÚ mená svojich kandidátov a kandidátok, ktorých by chceli vidieť v budúcom zložení europarlamentu. Jedným z nich by...

Salvini formuje alianciu krajne pravicových strán

Salvini formuje alianciu krajne pravicových strán

Miláno 8. apríla 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alessandra Tarantino)   Taliansky populistický vicepremiér Matteo Salvini rokuje s podobne zmýšľajúcimi lídrami európskej krajnej pravice a usiluje sa s nimi sformovať širokú alianciu pred májovými voľbami do...

Tusk: Protieurópske sily chcú ovplyvniť voľby v krajinách EÚ.

Tusk: Protieurópske sily chcú ovplyvniť voľby v krajinách EÚ.

Existujú vonkajšie protieurópske sily, ktoré sa snažia ovplyvňovať demokratické voľby Európanov, ako to bolo v prípade brexitu a mnohých volebných kampaní v Európe, povedal Tusk. Source: Tusk: Protieurópske sily chcú ovplyvniť voľby v krajinách EÚ

Szijjártó: Tieto eurovoľby budú znamenať koniec progresívnej vlády v EÚ. Chceme Európu rodín. “Lebo ak sa zmierime so skutočnosťou, že sa nám nedarí udržať ani biologicky, znamená to, že nie sme dôležití ani pre nás samých”

Szijjártó: Tieto eurovoľby budú znamenať koniec progresívnej vlády v EÚ. Chceme Európu rodín. “Lebo ak sa zmierime so skutočnosťou, že sa nám nedarí udržať ani biologicky, znamená to, že nie sme dôležití ani pre nás samých”

Budapešť 1. marca 2019 (HSP/Foto:TASR/AP/MTI-Lajos Soos)   Maďarský minister zahraničných vecí varoval, že Európa bude oslabená, ak sa vzdá rodiny v prospech masovej migrácie. Informoval portál Breitbart “Európa bude silná, ak sa stane Európou rodín, pretože...

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič jeden z hlasovacích lístkov bez ďalšej úpravy do obálky alebo na jednom z hlasovacích lístkov vyznačí odovzdanie prednostného hlasu zakrúžkovaním poradového čísla najviac u dvoch kandidátov. Potom hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky.

Právo voliť

Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky má aj občan Slovenskej republiky, ktorý, nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ani na území iného členského štátu Európskej únie, najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a v deň konania volieb sa zdržiava na území Slovenskej republiky.

Voliť do Európskeho parlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej únie.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Právo byť volený

Za poslanca Európskeho parlamentu môže byť zvolený

  • občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
  • občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku, nebol zbavený práva byť volený v členskom štáte Európskej únie, ktorého je štátnym občanom, a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

Kandidovať za poslanca Európskeho parlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej únie.

Prekážkou práva byť volený je

  • výkon trestu odňatia slobody,
  • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
  • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
Otázka do štúdia
otázka bude odoslaná na adresy: studio@slobodnyvysielac.sk, studio.bb.juh@slobodnyvysielac.sk, cb@slobodnyvysielac.sk
Odoslať

Pin It on Pinterest