Repríza

16:30 - 17:30 (15.11.2017)

Európska bezpečnosť...hosť: doc. PhDr. František Škvrnda, CSc. – z Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave
Značky: Boris Koróni

Podrobnosti k relácii V prvej línii (repríza)


Európska bezpečnosť…hosť: doc. PhDr. František Škvrnda, CSc. – z Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave

Archív relácie V prvej línii