Na kávičke o škole 03 (repríza)

Repríza

1:00 - 2:00 (19.05.2018)

Na kávičke o škole... Neformálne rozhovory o škole, učiteľoch, deťoch, rodičoch, učení a výchove s rôznymi hosťami. Vzdelávanie na našom území prechádza obrovskými zmenami. Je to zmena z dola. Rodičia ktorí vidia, že dnešné štátne školstvo už nestačí na deti, [...]
Značky: Igor Miháľ

Podrobnosti k relácii Na kávičke o škole 03 (repríza)


Na kávičke o škole…
Neformálne rozhovory o škole, učiteľoch, deťoch, rodičoch, učení a výchove s rôznymi hosťami.
Vzdelávanie na našom území prechádza obrovskými zmenami. Je to zmena z dola. Rodičia ktorí vidia, že dnešné štátne školstvo už nestačí na deti, ktoré sú iné ako sme boli my, vytvárajú rôzne skupiny ktoré hľadajú alternatívne formy vzdelávania. Učitelia štátnych a súkromných škôl neustále prehodnocujú svoje učebné postupy a hľadajú nové cesty k dnešným deťom. Balancujú na hrane uspokojenia nefunkčných natavení MŠ a reálnych vzdelávacích potrieb našich detí.
Tretia relácia: Kultúra školy, kultúra uplatňovania moci – MUSÍM vs. CHCEM
moderuje : Igor Miháľ

Archív relácie Na kávičke o škole

Pin It on Pinterest

Share This