Komentáre Slobodného Vysielača (repríza)

Repríza

11:30 - 12:00 (13.09.2017)

Komentáre k aktuálnym spoločensko-politickým udalostiam s Jurajom Poláčkom a Petrom Králikom
Značky: Juraj Poláček

Podrobnosti k relácii Komentáre Slobodného Vysielača (repríza)


Komentáre k aktuálnym spoločensko-politickým udalostiam s Jurajom Poláčkom a Petrom Králikom

Archív Komentárov Slobodného vysielača

Pin It on Pinterest

Share This