Komentáre Slobodného Výberu (repríza)

Repríza

7:15 - 8:00 (14.02.2018)

Komentáre k aktuálnym spoločensko-politickým udalostiam s Jurajom Poláčkom
Značky:

Podrobnosti k relácii Komentáre Slobodného Výberu (repríza)


Komentáre k aktuálnym spoločensko-politickým udalostiam s Jurajom Poláčkom

Archív Komentárov Slobodného vysielača

Pin It on Pinterest

Share This