Repríza

7:15 - 8:00 (12.01.2018)

Komentáre k aktuálnym spoločensko-politickým udalostiam s Jurajom Poláčkom a Petrom Králikom
Značky:

Podrobnosti k relácii Komentáre Slobodného Výberu (repríza)


Komentáre k aktuálnym spoločensko-politickým udalostiam s Jurajom Poláčkom a Petrom Králikom

Archív Komentárov Slobodného vysielača