Repríza

11:30 - 12:00 (07.12.2017)

Komentáre k aktuálnym spoločensko-politickým udalostiam s Jurajom Poláčkom a Petrom Králikom
Značky:

Podrobnosti k relácii Komentáre Slobodného Výberu (repríza)


Komentáre k aktuálnym spoločensko-politickým udalostiam s Jurajom Poláčkom a Petrom Králikom

Archív Komentárov Slobodného vysielača