Repríza

11:30 - 12:00 (13.10.2017)

Komentáre k aktuálnym spoločensko-politickým udalostiam s Jurajom Poláčkom a Petrom Králikom z potrálu Slobodný Výber ( https://slobodnyvyber.sk/ )
Značky: Juraj Poláček

Podrobnosti k relácii Komentáre Slobodného Výberu (repríza)


Komentáre k aktuálnym spoločensko-politickým udalostiam s Jurajom Poláčkom a Petrom Králikom z potrálu Slobodný Výber ( https://slobodnyvyber.sk/ )

Archív Komentárov Slobodného vysielača