29. marca 2019

Denník N, Otakar Horák
Jarošova 1, Bratislava

Vážený pán Horák, vážená redakcia,
reagujem na Váš komentár z 27. marca pod názvom „V TA3 vyrobili z pseudovedca a ezo-mudrca Emila Páleša seriózneho vedca“. Nadpisom a zaradením v rubrike „pseudoveda“ otvorene deklarujete zámer článku – dehonestovať moju prácu, varovať pred pseudovedcom, ktorého televízia TA3 omylom prezentovala ako poctivého výskumníka. Komentár má teda obsahovať príklady, ktoré dokladajú moju nekompetenciu.

Vidím, že tomu do veľkej miery sám veríte – dôkazom je povrchnosť a ľahkovážnosť, s akou ste k téme pristúpili. Vsadili ste na to, že všetky moje výroky sú hlúposti – a preto ste už nepokladali za potrebné ani strácať čas zisťovaním, či sú pravdivé, čo znamenajú a či vôbec pochádzajú odo mňa. Čerpáte z klebiet, hoci máte k dispozícii priamo pôvodný prameň. Vlastné domnienky prezentujete ako fakty. Odvolávate sa na neexistujúcich odborníkov. Zosmiešňujete široko uznávané hypotézy mainstreamovej vedy, keď sa Vám zdá, že im verím iba ja sám. Hodili ste tým za hlavu všetky pravidlá etiky žurnalizmu. Možno to inokedy nerobíte, ale v mojom prípade ste sa domnievali, že si to môžete dovoliť.
Odpoviem, aby si čitatelia urobili vlastný názor. A pretože som zvedavý na Váš postoj, ako aj postoj redakcie – ten bude definitívnym skúšobným kameňom, či ide o nedorozumenie alebo zlý úmysel.

„Keď svetu vládol archanjel spôsobujúci zamilovanosť, objavili sa podľa Páleša v živočíšnej ríši vtáky, lebo keď sú tvory zamilované, chce sa im lietať.“
Áno, ale zabudli ste povedať, v čom je Vaša námietka? Čitateľ si má zrejme domyslieť, že to nie je pravda a že to tvrdí iba Páleš. V skutočnosti ste však konštatoval iba tri známe veci. Je faktom z histórie náboženstva, že zoroastrizmus delil vývoj sveta na dvanásť epôch, z ktorej siedmej vládla bohyňa lásky. Je faktom z paleontológie, že vo vrchnej jure sa vyvinulo vtáctvo. A je biologický faktom, že lietanie býva úzko spojené s rozmnožovaním. Hmyzu rastú krídla v období párenia. Dlhé, farebné letky vtáčích krídel vznikli pohlavným výberom, slúžili pôvodne na predvádzanie, ako vejár krásy pri dvorení (rovnako ako páví chvost).

„Ak ste si nedávno pozreli dokument TA3 o Emilovi Pálešovi, možno ste nadobudli pocit, že ide o akéhosi zabudnutého génia, ktorého výnimočné objavy čoskoro ocení Nobelov výbor.“
Nobelova cena sa neudeľuje za filozofiu. Ťažisko mojej práce je vo filozofii, psychológii a histórii vedy. Odtiaľ vyplynuli aj moje podnety pre sľubné smery výskumu, ale dotiahnuť ich do detailu museli vždy príslušní špecialisti. Niečo sa potvrdilo, niečo vyvrátilo a väčšina zostáva otvorená. Slovom „zabudnutý“ navodzujete falošný dojem, akoby sa môj výskum nebol stal súčasťou mainstreamovej vedy.

„Páleš sa v dokumente štylizuje do roly zadumaného mudrca, ktorý sa do filozofických diaľav díva tak bežne, ako my, obyčajný plebs, dýchame, a svoj voľný čas trávi vznešenými aktivitami, ako je hra na gitaru, počúvanie klasickej hudby či lukostreľba, ktorá ho vychováva k sústredeniu a sebaovládaniu.“
Vmýšľate si do mňa duševnú pózu, lebo ma vidíte cez krivé okuliare antipatie. Nepotrebujem sa štylizovať, stačilo spomenúť výsledky, ktoré hovoria samé za seba. Nevybrali ma do portrétu kvôli vlastnému sebahodnoteniu.

„Spŕška vulgarizmov. Páleš hovorí, že je predstaviteľom sofiológie, čo je náuka, ktorá sa má usilovať o spojenie vedy, umenia a náboženstva.“
Sofiológiou sa skutočne zaoberám tridsať rokov. Komenský, Solovjov a ďalší ju zadefinovali ako úsilie o syntézu zmyslov, rozumu a intuície. Sofiológia tvorí metodický rámec mojej práce. Predpokladám, že toto nie je námietka, ale neutrálne konštatovanie.

„V TA3 však pozabudli spomenúť, že dotyčného pána považujú vo vedeckej obci za šarlatána. To, čo je Martin Daňo v žurnalistike, je Emil Páleš vo vede, presnejšie pseudovede.“
Kto ma považuje za šarlatána? Je ochotný sa pod to podpísať? Prečo ten niekto nepredniesol svoje námietky na odbornom fóre – na nejakej konferencii alebo v odbornom časopise? Namiesto kladných recenzií a potvrdzujúcich výskumných správ, ktoré sú publikované a dohladateľné, sa odvolávate na anonymné, nikde nepublikované reči, ktoré vôbec nepatria do vedy. A to prezentujete ako „názor vedeckej obce“. Výsledkom vedy je len to, čo prešlo transparentným procesom oponentúry – nie niečo, čo si niekto myslí sám pre seba. Moji ohovárači zatiaľ napospol pohoreli už na tom, že moju prácu ani nepoznali a oponovali len svojim vlastným predstavám o mne. Taká je skutočnosť, zdokumentovaná na tristo stranách.

„Spraví TA3 nabudúce dokument s prívržencom plochej Zeme či vyznávačom chemtrails?“
Nenašli ste nič neseriózne, takže to tu prirovnávate falošne.

„Cnosti lukostreľby sa Pálešovi zrejme dostatočne nevryli pod kožu, keďže na slušné otázky vysokoškolského študenta k jeho práci reagoval aj takýmto spôsobom: „Ste buď polointeligent, alebo bezcharakterný človek. Možno oboje, a to vám dodáva istotu namysleného idiota. Ľuďom ako vy by som odoprel privilégium voliť alebo byť volený do vyšších spoločenských funkcií. Je treba vás zaradiť do nižšieho stavu, s obmedzenou možnosťou škodiť, možno by ste potom boli motivovaný začať so sebareflexiou. Je smrteľná chyba tejto spoločnosti, že vás prehlasuje za rovného skutočným ľuďom v plnom zmysle slova“. Uvedenú spŕšku vulgarizmov Páleš bez hanby vešia na svoju stránku vznešene nazvanú sophia (múdrosť).“
Mgr. Došek bol doktorand univerzity v Olomouci. Viedol som semestrálny kurz, ktorý bol s viac ako sto študentmi najnavštevovanejší na celej fakulte. Došek sa zúčastnil komplotu, ktorý podrýval moju kompetenciu vyučovať a zúčastniť sa konferencií na niektorých katedrách. Chýbali im však odborné argumenty. Vyfabrikovali preto podvrh, podľa ktorého akoby som si mýlil vedu s ezoterikou – hoci nedokázali uviesť ani jedinú moju vetu, kde by som sa dopustil takého prehmatu. Atakovali vedenie univerzity, aby proti mne zasiahlo. Išlo o cieľavedomú zákernosť, preto som Doškovi adresoval horeuvedené slová. Zneužili ste tento citát tým, že ste ho presadili do celkom odlišného kontextu – vraj odpoveď na „slušné otázky študenta“! Skutočný kontext je zrejmý z celého dialógu.

„Spojil zamilovanosť, teplokrvnosť a lietanie“.
Áno, a potvrdzuje sa to. Vznik teplokrvnosti je úzko spojený s rozvojom sociálnych väzieb medzi zvieratami, zvlášť s rodičovskou starostlivosťou o potomstvo. Táto hypotéza sa dostala do popredia až po roku 2000, lebo dovtedy prevládali iné hypotézy. Viete k tejto debate niečím prispieť? Ak čerpáte z mojej knihy (2012) na strane 925, tak viete, že som tam menoval dvoch kolegov, ktorí túto hypotézu uviedli do odborných kruhov: Coleen Farmerová z univerzity v Utahu a Pawel Koteja (2004) z univerzity v Krakove. Čítal ste to a predstierate, že to tam nebolo? Či nemáte ani poňatia, o čo išlo, ale predstierate informovanosť?

„Emil Páleš vo svojej práci kombinuje poznatky z filozofie, archeológie, histórie, matematiky, biológie, zo sociológie, štatistiky, psychológie, z antropológie a ďalších „x“ odborov. Zrejme nadobudol pocit, že rozumie všetkému, no výsledok jeho „bádania“ je viac ako tristný. Už žiačikovia na základnej škole by sa mali mať na pozore pred ľuďmi (manipulátormi), ktorí im hovoria, že rozumejú všetkému. Nie nadarmo sa vedci úzko špecializujú a keď prekročia hranice svojho odboru, obyčajne to nedopadne dobre, čo je aj tento prípad.“
Prečo si myslíte, že mám ten pocit? Nikdy som sa navyjadril v takom zmysle, že by som bol vševedúci, naopak, často vyslovujem opak. Úlohou filozofa je zovšeobecňovať poznatky naprieč odbormi. Považujete transdisciplinaritu samotnú za dôkaz šarlatánstva? Nepočuli ste, ako často pokroky vznikajú práve vďaka tomu, že niekto prekročí hranicu svojho odboru a zamieša sa do iného tímu? Vidí totiž veci z inej perspektívy. Je to známa vec v psychológii tvorivosti a typický prvok v životopise velikánov. Pasteur nebol lekár, ale chemik; Wegener bol meteorológ, nie geológ atď.

„Páleš má pocit, že „veda zase objavuje anjelov“ a siedmi archanjeli – duchovné inteligencie sfér planét v slnečnej sústave – sú zodpovedné za striedanie ríš, kulmináciu tvorivosti či jej úpadok, globálnu zmenu náboženstva, politického zriadenia alebo morálky.“
Túto intrigu rozšírilo české hnutie skeptikov. Domnievali sa, že predkladám pseudovedecký dôkaz existencie niečoho nadprirodzeného. Udelili mi hneď bludný balvan a potom postupne prichádzali na to, že to bola novinárska kačica. Napísala to novinárka miestnych novín v Leviciach. V mojich publikáciách sa to nielenže nenachádza, ale výslovne sa v nich popiera, že by dejinné rytmy implikovali nadprirodzeno.
Keby ste si boli dočítali, ako ten dialóg so skeptikmi skončil, s Václavom Hořejším, Ivanom Blechom či Jiřím Grygarom, zistili by ste, že si nakoniec uvedomili, že išlo o nedorozumenie a debata sa posunula inam. Veď moje vlastné názory smiem určovať len ja sám! Sú z definície dané tým, čo som sám publikoval a nie tým, čo píšu novinári. Odpisujete od seba navzájom, doteraz vykrmujete kačicu spred dvadsiatich rokov, až si sami uveríte.

 „Podľa neho sa archanjeli striedajú v istých dejinných cykloch…“
Nie podľa mňa, ale podľa stredovekých prameňov ako bol Johannes Tritemius (1508) a iní. Pre mňa je taký historický text predmetom skúmania, nie predmetom viery. Religionistika nie je náboženstvo. Zaoberá sa náboženskou skúsenosťou, ale s pomocou kritickej metódy. Vy to máte popletené a z toho Vám vzniká pocit oprávneného horlenia proti mne.
Hlavným predbežným výsledkom mojej práce je téza, že staroveká angelológia očividne popisovala reálne vlny tvorivosti v dejinách kultúry, ktoré korešpondujú s archetypálnymi štruktúrami v biografii i typológii osobnosti, pričom korenia už v geologických epochách evolúcie Zeme. Má to veľký praktický význam. Čo sa za týmito vzorcami a rytmami skrýva, zostáva otvorenou otázkou. Viaceré hypotézy sú v procese testovania a nepadol doposiaľ žiaden definitívny záver.

„…takže keď vládol archanjel spôsobujúci zamilovanosť, objavili sa v živočíšnej ríši vtáky, lebo keď sme zamilovaní, chce sa nám lietať. Za vlády toho istého archanjela vraj vznikli aj teplomilné živočíchy, veď zamilovanosť a pocity príjemného tepla spolu súvisia, však? Vedci sa však domnievajú, že teplokrvnosť vznikla skôr ako obrana pred plesňovými infekciami, hoci jasno v tom zatiaľ nemajú.“
Ja nie som proti hypotéze o plesniach, hoci má menšiu podporu. Vy ste proti hypotéze o rodičovskej starostlivosti. Aj keby sa nakoniec zamietla, bude to stále vedecká hypotéza, pretože je falzifikovateľná. Nemá pseudovedeckú formu. Navyše, ja hovorím len o spojitosti medzi teplokrvnosťou a emocionálnymi vzťahmi, čo zostane tak či tak faktom.
V stredovekej paradigme analogického myslenia sa táto súvislosť medzi duševnou a telesnou vrúcnosťou chápala v termínoch magických korešpondencií. Ale mojou prácou je práve preložiť to do testovateľných foriem pre súčasnú vedu.

„Vraj podľa neho predatovali Stonehenge. Páleš obyčajne začína s tvrdením, s ktorým sa dá niekedy súhlasiť, no vzápätí naň nabalí spŕšku príbehov, ktoré si laik nevie v danej chvíli overiť.“
V roku 2008 Stonehenge predatovali o 400 rokov do minulosti, tak ako som to tušil už v prvom vydaní mojej knihy. Píšem to na strane 569. Máte tam uvedený prameň. Čo si neviete overiť? Neviete si nalistovať odborné časopisy a monografie? Hovorím o Stonehenge Riverside Project – trval šesť rokov a podieľalo sa na ňom aspoň pol tucta britských univerzít. Na jeho čele stál Mike Parker Pearson z univerzity v Sheffielde, ktorý nové poznanie o Stonehenge zhrnul do monografie (2013).

„Zlepenec málo právd a množstva poloprávd a vyložených nezmyslov môže niektorých ľudí očariť, najmä ak chcú veriť, že „hmotárska veda“ (Pálešov výraz), ktorá nepracuje s nadprirodzenom, je fuj.“
„Hmotárska veda“ je veda zdeformovaná filozofickými predpokladmi materializmu a determinizmu 19. storočia. Z genetického determinizmu vyplynul holocaust a takýchto pohrôm priniesla celý rad. Absolútne nechápete, o čom hovorím. S nadprirodzenom to nič nemá.

„Súčasťou vedy je schopnosť predpovedať a Páleš údajne predpovedal osem javov. Na svojej stránke aj v dokumente TA3 sa pochváli, že správne predpovedal vek Stonehenge, ktorý vedci – na základe jeho poznatkov (!) – predatovali do 26. storočia pred Kristom.“
Vymysleli ste si, že to malo byť na základe mojich poznatkov. Ja som sa opieral o štatistické pozorovanie rytmov a celkový kultúrny kontext doby. Angličania dospeli k rovnakému výsledku nezávislým spôsobom (rádiouhlíkom, stratigrafiou).

„Oslovili sme dvoch archeológov zo Slovenskej akadémie vied, ktorí nám odpovedali, že to nie je pravda a prvé stavby Stonehenge majú okolo 5100 rokov a veľké kamene 4400 až 4100 rokov.“
A tí archeológovia nechcú byť menovaní, že? Nepísal som o prvých stavbách, ktoré boli z dreva, ale o obrovských pieskovcoch, čo tam stoja dodnes. Vyjadril som sa presne a správne, že boli postavené okolo 2500 pr. Kr. Do televízie som povedal 26. storočie pr. Kr. Pearson presne uvádza časové rozpätie 2620-2480 pr. Kr. Slovenskí archeológovia pri tom neboli. Z domu od stola nevymyslia lepšie datovanie než tí, čo tie vykopávky sami robili.
Uvádzate tu roky 2400-2100 pr. Kr. – to je práve to prekonané datovanie, čo platilo do roku 2008. Z Vašich domnelých „znalcov“ sa najskôr vykľujú wikipedisti. Jeden cez druhého to tam opravujú a tvoria textové zlátaniny. Vo väčšine jazykov pri hesle Stonehenge dodnes zostalo staré datovanie a nikto si to nevšimol. Len v angličtine je to správne a sú tam aj pramene. V češtine je to celkom dopletené a prameňom sú tam dokumentárne televízne filmy.
Takže: buď ste to z internetu odpísal sám, a archeológov ste si vymyslel. Alebo – a to sa mi páči ešte viac – tí kolegovia z akadémie sa sami pozreli len na internet, či siahli po nejakom zastaralom prameni. Lacno Vám potvrdili, čo ste si tak veľmi želal počuť.

„Páleš údajne predpovedal aj „celosvetovú tendenciu ku kamenným monumentálnym stavbám, najmä ku kruhovej a k oblúkovej architektúre, v 500-ročnom rytme, ktorý sa kedysi pripisoval inšpirácii archanjela Orifiela“. Tomu podľa neho zodpovedajú stavby egyptských pyramíd alebo čínskeho múru (ponechajme teraz bokom, že nejde o ukážku kruhovej ani oblúkovej architektúry).“
Áno, sú to veľké stavby, typicky z kameňa, často sférické. Býva to spojené s konzervatívnymi náladami, politickou centralizáciou. Ide o štatisticky významné korelácie znakov, nie o bezvýnimočné pravidlo. Je to zdokumentované na stranách 568-579, grafy sú na strane 671. Korelácia s orifielským rytmom je štatisticky významná. Chcete k tomu niečo povedať?

„Páleš pokračuje, že „staviteľom čínskeho múru bol prvý cisár Š’Chuang-Ti, ktorý zjednotil Čínu vo veľkom orifielskom období na prelome letopočtu“. Lenže cisár vládol v 3. storočí pred Kristom, nie na prelome letopočtov.“
Veď tam ani nie je napísané, že vládol na prelome letopočtu! Časové určenie „na prelome letopočtu“ sa nevzťahuje k prísudku, ale je vnorené vnútri predložkovej frázy. Nie zjednotenie sa odohralo na prelome letopočtu, ale odohralo sa v orifielskom období, ktoré bolo na prelome letopočtu. To trvalo od 246 pr. Kr. do 108 po Kr., pričom cisár zjednotil Čínu v rokoch 221-210 pr. Kr. Citujete tu školský časopis zo ZŠ Vihorlatská, kde sú celé kapitoly mojej knihy zhustené do jedinej vety! Kvôli stručnosti formulácie ste nepochopil syntaktickú stavbu vety.

„Laik si povie fíha, odborníka ide rozdrapiť. Svojvoľná práca s faktmi je pre Páleša typická. Ako celok to časti laikov dáva intuitívne zmysel, no ak idete vetu po vete, zistíte, že ide o kôpku nezmyslov.“
Práve sme videli, kto z nás dvoch pracuje s faktami svojvoľne.

„Podľa Páleša napríklad „angelológia potvrdzuje krátku chronológiu Egypta“ (v skutočnosti bádatelia o dlhej a krátkej chronológii dodnes diskutujú).“
Čítal ste to a zavádzate čitateľa vedome. Pravdaže odborníci večne diskutujú o spresňovaní dátumov. Ale ja som v tom citáte hovoril explicitne o Petrieho dlhej chronológii, kde prvá dynastia začína už 4000 pr. Kr. Tá je dávno opustená a nevyznáva ju žiaden egyptológ na svete. Preveril som súčasnú strednú a nízku chronológiu. Štatistické výsledky svedčia v prospech nízkej chronológie.

„Páleš vo výklade egyptských dejín pokračuje, že egyptský boh atmosféry Amon sa stal hlavným bohom s príchodom archanjela Zachariela. Také tvrdenie sa však nedá dokázať…“
Trithemiovo (1508) zacharielské obdobie sa začína rokom 2017 pr. Kr. a trvá 354 rokov. Práve okolo toho roku Mentuhotep II. znovuzjednotil Egypt pod zástavami Amona. Založil tým Strednú ríšu, kde Amon bol na čele panteónu. Oba dátumy sú všeobecne známe a zhodujú sa: Amon, ktorého Gréci stotožňovali s Jupiterom, sa stal hlavný boh s nástupom veku archanjela Jupitera. Čo sa nedá dokázať?

„…navyše Amon nebol bohom atmosféry.“
„Amon, boh atmosféry a vetra“ – je to na strane 405 a je to citát z knihy profesora Komorovského (1997). Ján Komorovský založil katedru religionistiky na Komenského univerzite, ďalej Slovenskú spoločnosť pre štúdium náboženstiev aj prvý religionistický časopis na Slovensku, Hieron. Ak sa v tom vyznáte lepšie, tak napádajte jeho a nie mňa! Choďte to povedať na katedru religionistiky. Očividne ste to Vy, kto „rozumie všetkému“. Zmúdrel ste za pár hodín pri písaní svojho článku.

„Páleš ďalej tvrdí, že „faraóni pokladali v každom období iné božstvo za popredné a podľa toho si volili trónne mená“, čo však nie je pravda, ako nám vysvetlili archeológovia zo SAV.“
Teraz vidím, že ste si tých archeológov naozaj vymyslel, ako literárnu figúru. 27 bohov sa vyskytuje v menách 386 známych faraónov 545 krát. Každý egyptológ vie, že táto voľba vyjadrovala nábožensko-politický program štátu – kto o tom nevie, určite nie je egyptológ.

„A tak by sme mohli pokračovať donekonečna – keď Páleš v dokumente TA3 povie, že „hemisféry jednotlivca sú striedavo aktívne“, laik pokrčí ramenami, niektorí si možno povedia fíha, no odborníka ide rozdrapiť.“
Ktorého odborníka? Zase anonyma? Takmer každý druhý laik počul o 90-minútovom cykle mozgových vĺn (BRAC), pretože sa s ním strieda snový (REM) a bezsenný spánok (NREM). Súvisí aj s lateralizáciou a striedavou aktiváciou hemisfér mozgu. Sú o tom stohy odbornej literatúry. Napríklad Shannahoff-Khalsa (2008) je zborník na tú tému. Očividne Vám nejde o to, že chcete poukazovať na minuciózne nedostatky týchto teórií. Celkom popierate existenciu takého výskumu! Robíte to naprosto nehanebne.

„Aby toho nebolo málo, striedanie hemisfér sa podľa Páleša odohráva aj na dejinnej škále a trvá 250 rokov.“
Áno, a to je moja pôvodná hypotéza. Odkiaľ viete, že je nepravdivá, keď to ešte nevieme ani my, čo to skúmame? Prvé výsledky sú veľmi sľubné! Smithove dejiny matematiky (1925) potvrdili práve to, čo som čakal – striedavý príklon ku geometrizácii a aritmetizácii každých 250 rokov (treba vedieť, že centrá pre aritmetiku a pre vnímanie priestoru sú uložené v opačných pologuliach mozgu).

„Cykly vo filozofii? Dejinný cyklus sa podľa Páleša prejavuje aj v dejinách filozofie (michaelský cyklus). Páleš sa pozeral do filozofických slovníkov a počítal počty riadkov k jednotlivým heslám. Filozofovi Ivanovi Blechovi z Univerzity Palackého v Olomouci, jednému zo spoluautorov olomouckého Filozofického slovníka, Páleš vysvetlil, ako postupoval: „Uvádzate v ňom 1420 filozofov a každému je priradená váha podľa priestoru (počet riadkov), ktorý ste sa tomu-ktorému filozofovi rozhodli venovať“. Z počtu riadkov o Aristotelovi, Augustínovi alebo Kantovi vo filozofických slovníkoch teda vyvodil ich váhu, z čoho odvodil existenciu 500-ročných (michaelských) cyklov. Takáto metóda ja sama osebe pochybná…“
V historiometrii je to bežná metóda pri zostavovaní kriviek tvorivosti: vážený zoznam osobností. Ako váha, vyjadrujúca relatívny význam každého tvorcu, sa berie citovanosť alebo priestor, aký sa mu venuje v dejinách daného odboru.

„…navyše nesedia ani 500-ročné cykly…“
Citujete moju diskusiu s profesorom Blechom – všetky výsledky sú tam uvedené a graficky znázornené. Výsledky sú dané jednoznačne, matematicky. Dáta buď korelujú alebo nie, hypotéza sa buď potvrdí alebo nie. Jednoznačne sa potvrdila. Nedočítal ste to ani potiaľ, kde to Blecha musel uznať. Sústredil sa potom na iné námietky.

„…a ďalej – podľa akých kritérií vôbec merať váhu filozofa? Je Akvinský viac ako Hume? Pre katolíka áno, pre neveriaceho zrejme nie. Na sofiológa, ktorý chce do vedy vniesť „duchovno“, je to pomerne tvrdý redukcionizmus (je Nietzsche 0,5 Hegela?).“
Veď to sme dlho rozoberali. Ale záver bol, že je to vlastne jedno. Pretože rozkvet filozofie v michaelských obdobiach celosvetovo je taký výrazný, že to platí bez ohľadu na to, aký prameň si vyberiete a akú metódu použijete. Vždy Vám výjde, že filozofov je naviac v michaelských obdobiach.

„Ocenenia. Páleš v dokumente TA3 spomenie, že mu udelili Cenu Zdeňka Kleina v oblasti integrovaných vied o etológii človeka“
Väčšina ľudí nevie posúdiť odborný obsah, ale orientujú sa podľa ocenení. Na to sú tie ocenenia dobré.

„…čo je síce pravda, no išlo o článok, v ktorom sa ani slovkom nespomínajú archanjeli a hovorí sa v ňom to, že údajne existuje akási periodicita vo výskyte umelcov, vedcov či filozofov.“
Toto je lož s veľmi krátkymi nohami. Tie články vyšli v Neuroendocrinology letters a sú prístupné tu a tu. Nadväzovali na seba a cenu sme dostali za oba (aj keď na diplom sa zmestil len názov prvého). V oboch sa píše o anjeloch. Dve strany sú tam venované viere starých Babylončanov, Egypťanov, Číňanov a Židov, podľa ktorej sa bohovia či archanjeli striedajú cyklicky ako duchovia času. V každom storočí mali byť dejiny zafarbené istou kvalitou. Ako by sme to mohli nespomenúť – keď je to práve to, čo sme išli testovať? Veď nevyslovená hypotéza sa nedá overovať! Práve fakt, že tie rytmy boli popísané už pred tisíckami rokov, dáva celej veci charakter overenej predikcie. Dokazuje to, že sme si tie rytmy nepremietli do dejín len ex post.

„Páleš so spoluautorom špekulujú, že by mohlo ísť o výsledok akéhosi kozmo-fyzikálneho faktora, ktorý by mohol pôsobiť na hormonálny systém.“
Špekulovali sme úspešne. Aspoň tucet pracovísk nezávisle potvrdilo existenciu cirkasemi-mileniálneho rytmu, o ktorom tu pred štvrťstoročím ešte všetci pochybovali. Napríklad tu a tu. Ako sme tušili, hlavným kandidátom na príčinu sú slnečné cykly. A sú aj indície, že to súvisí s kolísaním hormónov. Nemecká štúdia zistila, že kostry v priebehu storočí skutočne menia tvar tak, ako by to vyplývalo z mojej domnienky o periodickom kolísaní hladiny estradiolu.

„V roku 2008 udelil Pálešovi cenu aj Český klub skeptikov Sisyfos, tentokrát za šírenie pavedy, konkrétne za „objav anjelov, nad ktorými oponenti stratili dych a cirkev je v rozpakoch“.“
Práve v predchádzajúcej vete ste to vyslovili – navrhli sme vplyv Slnka na neuroendokrinný systém. To nie je nadprirodzená príčina. Takže skeptici tárali. Urobili ste rovnakú chybu: pyšne ste sa spoľahli, že aj bez čítania viete, čím sa zaoberám! Pri počutí slova „anjel“ Vám myseľ preskočí k „ezoterike“ – a to je celá Vaša logika.

„Pálešova náuka vyviedla z miery aj českého teológa a religionistu Ivana Štampacha, ktorý ju označil za sektu“.
Áno, pred pätnástimi rokmi sme sa preto pohádali. Medzitým sme sa udobrili a dorozumeli sme sa. Takže Štampach je na mojej strane. Vážim si ho o to viac, že sme dokázali dať nabok osobné emócie a dorozumieť sa vecne, s pomocou spoločne uznávaných kritérií odbornosti.

„K Pálešovej práci mal výhrady aj bývalý predseda Českej štatistickej spoločnosti Gejza Dohnal. Páleš zareagoval sériou invektív a Dohnala sa pýtal aj to, či vie čítať“.
Vedel čítať, ale vyhol sa čítaniu, čo nebolo čestné. Skeptici od neho chceli, aby zdiskreditoval moje matematické metódy. Tie sú popísané v mojej knihe (2004), ale keby sa mal do nej pozrieť, zistil by, že autorom môjho algoritmu bol člen korešpondent SAV a riaditeľ Matematického ústavu SAV, profesor Ľubomír Kubáček. Z toho vyplynulo, že sa tam musí nepozrieť, aby sa to nedozvedel. Musel sa pozrieť niekam inam a vybral si dvojstranový text, na ktorom sa dohadoval, aké sú asi moje štatistické metódy – hoci to mohol vedieť presne, keby chcel.

„Páleš má zúrivú potrebu obhajovať svoje ezoterické bludy a svojich oponentov obťažuje aj celé roky. Táto korešpondencia zaberá zrejme stovky strán…“
Obetujem tomu čas, aby sa na tom čitatelia učili, ako rozlíšiť poctivú argumentáciu od falošnej, čestného človeka od nečestného. A často to robím aj viere, že ide naozaj len o nedorozumenie, ktoré sa vyjasní.

„…a po úvodnom oslovení „Vážený pán/pani“ stráca Páleš – ktorý sa podľa vlastných slov v TA3 pustil do sofiológie, lebo chcel mravne „pozdvihnúť život, ktorý tu žijeme“ – čoskoro nervy, partnerov častuje nadávkami a strieda jeden argumentačný faul druhým.“
Nie hneď, ale až keď zistím zlý úmysel: kto zámerne klame, je klamár; kto sa robí hlúpy, je somár atď. Ak je to pravda, treba sa napraviť a nie sa urážať.

„Slovania povedú duchovnú obrodu? Perla na záver – ak to náhodou neviete, dejiny počítajú so Slovanmi ako s „vyvoleným národom“, ktorý ponesie fakľu morálno-náboženskej obrody.“
Nikdy som Slovanov neoznačil za „vyvolený národ“. Rozprávam proste len o tom, že každý národ je inak obdarovaný a jeho poslanie spočíva v konštruktívnom zužitkovaní špecifických vlôh.

„Zatiaľ si však musíme počkať, kým dobehne dejinný cyklus Germánov, myslí si Páleš: „Z východnej Európy príde skôr niečo ako psychologicko-sociálno-morálno-náboženská revolúcia. Namiesto geniálnych strojov bude v centre záujmu stáť výchova harmonicky krásnej ľudskej osobnosti. Slovania majú predpoklady na to, aby ako prví začali objavovať, že aj v duchovnej a duševnej sfére (nielen v technickej) existujú zákonitosti, ktoré možno spoznať a uviesť do praxe. Tým sa raz začne slovanská kultúra. No všetko má svoj čas, a ako hovorí Štúr – lipa kvitne, až keď dub odkvitol (t. j. čas Slovanov príde, až keď Germáni naplnia svoju úlohu)“.“
Je to Štúrov aj môj ideál. Máte niečo proti tomu?

„Emil Páleš svojím zmýšľaním dokonale zapadá do dezinformačného rádia Slobodný vysielač, kde má vlastnú reláciu.“
V Slobodnom vysielači som hosť a neprinášam tam dezinformácie. Ak náhodou, vždy sa opravím. Nie som redaktor, nezodpovedám za výber iných hostí a za to, čo tam povedia. Viem, že to pokladáte za spoluvinu, ak tam niekto vôbec príde. No pozrite sa na seba, ako to robíte vo vašom Denníku. Šimečka sa na večeri s Havranom búchal do pŕs, akí poctiví ste novinári – všetko si vraj viacnásobne overíte. A ajhľa! Sami robíte podradnú žurnalistiku, kde zlomyseľná fantázia úplne zatieni fakty. Peter Morvay pred troma rokmi napísal o mne podobné bludy ako Vy teraz. A nebol to omyl – bol to zlý úmysel, pretože mi na to nikto z redakcie ani neodpovedal. Ako novinári predsa smiete o mojich názoroch len informovať (a ak ste kvalifikovaní aj nesúhlasiť) – ale nemôžete mi moje názory určovať!
Poviem Vám toto k Vysielaču. Bol to hlavne Norbert Lichtner, kto pod „slobodou“ rozumel voľnosť rozprávať čokoľvek, bez ohľadu na kvalitu. Po roku spolupráce som povedal, že už neprídem, ak si neosvoja vyššiu novinársku etiku. Lichtner odišiel – podľa jeho vlastných slov kvôli tomu, že druhí dvaja redaktori súhlasili so mnou. Teraz by mali aj dobrý úmysel, ale majú problém získať kvalitnejších ľudí. Neviem, či robím dobre, že tam prispievam. Ale všimnite si, že to viedlo k personálnym zmenám a k vývoju v redakcii. Vy s vaším prístupom ste nedosiahli ani zrušenie rádia, ani jeho skvalitnenie.

„To, že mu dokument venovala súkromná televízia TA3, je ich rozhodnutie, ale dojem serióznosti tak rozhodne nebudí. Úplne najhoršie je, ak sa Páleša z času na čas zastane aj odborná verejnosť – dúfajme, že je to buď z priateľstva, alebo preto, že o jeho pochybnej tvorbe vlastne príliš nevedia.“
Hovoríte o bývalom generálnom riaditeľovi Slovenského národného múzea, Jasaňovi. Napadli ste ho za to, že ma pochválil. Lebo som sa ocitol na vašom zozname ľudí predurčených na sociálnu smrť. Ale prečo? Čo sa s vami deje? Aké motívy vás vedú? Posadol vás zlý duch? Ako sa stalo, že každá veta vo Vašom článku je falošná? Nie je to pre Vás podnet na sebareflexiu?
Zatiaľ som Vám nevynadal. Rozhodnem sa až podľa Vašej reakcie. Možno to dám tentokrát právnikovi, aspoň z princípu. Vyhrážka to nie je – obaja vieme, že na Slovensku sa Vám za toto nič nestane. Preto je Slovensko v takej biede. Viac by ma potešilo, keby ste začali komunikovať a vyjasnilo by sa, že v tom redakcia nebude pokračovať. Tak by sa to zlé obrátilo na niečo dobré do budúcnosti.

S pozdravom, Emil Páleš

  • Komorovský J. a kol. (1997): Religionistika a náboženská výchova. FiF UK a F. R. & G., Bratislava.
  • Koteja P. (2004): The evolution of concepts on the evolution of endothermy in birds and mammals. Physiological and Biochemical Zoology, vol. 77, no. 6., November, pp. 1043-50.
  • Páleš, E. (2004, 2012): Angelológia dejín. Synchronicita a periodicita v dejinách. Sophia, Bratislava.
  • Páleš E., Mikulecký M. (2008): 500-Year Periodicity in the History of Ancient Egypt and China. Androgens at Work? Neuroendocrinology letters 29 (4): 589-597.
  • Páleš E., Mikulecký M. (2004): Periodic Emergence of Great Poets in the History of Arabia & Persia, China and Japan. Neuroendocrinology letters no. 3 June, vol. 25, pp. 169-172.
  • Pearson M. P. (2013): Stonehenge – A New Understanding. Solving the Mysteries of the Greatest Stone Age Monument. Experiment, New York.
  • Shannahoff-Khalsa D. F. (2008): Psychophysiological states. The ultradian dynamics of mind-body interactions. International review on neurobiology series, vol. 80, Elsevier, San Diego.
  • Smith D. E. (1925): History of Mathematics II. Ginn, Boston.
  • Trithemius J. (1508): De Septem Secundeis, id est, intelligentiis, sive Spiritibus Orbes post Deum moventibus. Sponheim.
Otázka do štúdia
otázka bude odoslaná na adresy: studio@slobodnyvysielac.sk, studio.bb.juh@slobodnyvysielac.sk, cb@slobodnyvysielac.sk
Odoslať

Pin It on Pinterest