ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 10. januára 2019

o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20, § 106 ods. 1 a § 115 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

vyhlasujem

voľby prezidenta Slovenskej republiky a

určujem

  1. deň ich konania na sobotu 16. marca 2019,
  2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do30. januára 2019,
  3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do11. februára 2019 a lehotu na ich prvé zasadanie do 21. februára 2019.

Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov,

u r č u j e m

deň konania druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 30. marca 2019.

Andrej D a n k o v. r.


Zdroj: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?WFTID=NRRoz&MasterID=7647

Otázka do štúdia
otázka bude odoslaná na adresy: studio@slobodnyvysielac.sk, studio.bb.juh@slobodnyvysielac.sk, cb@slobodnyvysielac.sk
Odoslať

Pin It on Pinterest