Základná škola (ZŠ) na Šrobárovej ulici v Prešove bola v èase jej zrodu najväèšou základnou školou na Slovensku. Svoju existenciu zaèínala 1. septembra 1988 s vyše tisíckou žiakov. Do typickej panelovej budovy sa v tom èase musela zmesti ve¾ká èas detí z prudko rastúceho Sídliska Sekèov. Hoci jej dnes konkuruje v susedstve viac škôl, aj tak patrí s aktuálnym poètom 862 žiakov k najväèším v Prešove. Na škole sú aj športové triedy so zameraním na volejbal. Na snímke žiaci obedujú v školskej jedálni. Prešov 16. januára 2017. FOTO TASR – Milan Kapusta
*** Local Caption *** školská jedáleò stôl obed polievka strava stravovanie žiaci

Otázka do štúdia
otázka bude odoslaná na adresy: studio@slobodnyvysielac.sk, studio.bb.juh@slobodnyvysielac.sk, cb@slobodnyvysielac.sk
Odoslať

Pin It on Pinterest