Základná škola (ZŠ) na Šrobárovej ulici v Prešove bola v èase jej zrodu najväèšou základnou školou na Slovensku. Svoju existenciu zaèínala 1. septembra 1988 s vyše tisíckou žiakov. Do typickej panelovej budovy sa v tom èase musela zmesti ve¾ká èas detí z prudko rastúceho Sídliska Sekèov. Hoci jej dnes konkuruje v susedstve viac škôl, aj tak patrí s aktuálnym poètom 862 žiakov k najväèším v Prešove. Na škole sú aj športové triedy so zameraním na volejbal. Na snímke žiaci obedujú v školskej jedálni. Prešov 16. januára 2017. FOTO TASR – Milan Kapusta
*** Local Caption *** školská jedáleò stôl obed polievka strava stravovanie žiaci

Pin It on Pinterest

Otázka do štúdia
Otázka bude odoslaná na: studio@slobodnyvysielac.sk
Guláš Slobodného Vysielača
* 8. -10. 09. 2017
* Chata na Látkach (časť Nový Svet)
* 10 € / osoba / noc
Prosím zvážte podporu nového info portálu Slobodný Výber
Prosím zvážte podporu vysielania Vášho rádia.
Vaša pomoc je, samozrejme, dobrovoľná. Prosíme, aby ste si uvedomili, že aj táka malá čiastka, ako 5 EUR mesačne, dokáže urobiť veľký rozdiel.