Je po voľbách
Každý novozvolený verejný funkcionár by sa mal vyjadriť aj k otázkam týkajúcim sa budúcnosti našej spoločnosti, svojej obce, mesta.

Z hľadiska nášho štátu a mesta v súčasnosti neexistuje väčšia hrozba ako imigrácia z islamských krajín, ktorá sa už na mnohých miestach mení na inváziu. Sú to overené skutočnosti. Vo všetkých krajinách bez výnimky prijatie migrantov rapídne zhoršilo situáciu v oblasti kriminality, sociálneho zabezpečenia, zdravotníctva, školstva, polície a pod.. Úpadok týchto krajín je bohužiaľ niečo tak evidentné, že len ľudia s obmedzeným videním sveta to nevidia. Krajina, ktorá si nechráni vlastné hranice, nemá právo nazývať sa štátom.

Pritom existuje efektívne riešenie ako zabrániť imigrácii.. Spočíva vo vytvorení demilitarizovanej zóny v ohrozenej krajine za účasti armády NATO a poskytnutím rozvojovej pomoci na obnovu vojnou zničeného hospodárstva. Podľa vyjadrenia politikov z Blízkeho východu je to 6 x lacnejšie ako financovanie migrantov v krajinách EU. Mladí ľudia by tak získali zmysluplnú prácu na obnove zničenej krajiny, čo spôsobí ich odradenie od militantných aktivít a od migrácie. Takáto pomoc by zároveň bola zdrojom úcty ku krajinám EU.

Podľa zákona NR SR o obecnom zriadení č. 369/1990 Z.z, § 25 ods.1a je povinnosťou poslancov zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní, pričom poslanec musí obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov. Podľa ods.2 Mandát poslanca zaniká a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou. Akékoľvek akceptovanie migrácie do krajiny musí byť považované za vlastizradu, takýto politik musí byť okamžite zbavený funkcie.

Z toho dôvodu považujem za nevyhnutné, aby všetci novozvolení verejní funkcionári museli podpísať aj deklaratórny sľub poslanca, ktorý ho musí zaviazať k zásadnému odmietnutiu migrácie. Takýmto sľubom potvrdí svoj morálny kredit a to, že hodnoty občanov, našej spoločnosti, štátu a civilizácie sú na prvom mieste.

Viem, že mnohí verejní funkcionári zo svojho postu nemajú priamy dosah na migráciu, avšak svojim deklaratívnym postojom by vytvárali systémový tlak na parlament a vládu, aby konali v záujme občanov.

Podobný sľub by sa mal vyžadovať aj od pedagogických pracovníkov, nakoľko sú infiltrovaní rôznymi organizáciami a ideologický spôsob myslenia prenášajú do výučbového procesu, čo je protiústavné (viď.Čl.1).

K čomu nám bude nová diaľnica, cyklochodník alebo nový park, keď sa život občanov zmení na nepoznanie a ovládne ich strach a pocit bezmocnosti, že situácia je nevratná, nebude sa dať žiadnym spôsobom zmeniť. Našim deťom tak definitívne likvidujeme budúcnosť a musíme ich pripraviť na život v trvalom ohrození a konfliktoch s nekompatibilnými kultúrami a komunitami.

Problémom je, že médiá hlavného prúdu (globálne, nadnárodné koncerny alebo vo vlastníctve súkromného kapitálu, finančných skupín, milionárov a pod.) sa k negatívnym dopadom migrácie nevyjadrujú, ale práve naopak, šíria promigračnú propagandu s oslabovaním zvrchovanosti obyvateľov obcí, miest a štátu. Pokúšať sa o diskusiu na základe faktov a logickej argumentácie je v atmosfére postfaktickej doby nemožné, pripravuje sa pôda na definitívny rozklad spoločnosti. Tento prístup nás okráda o princíp subsidiarity, zvrchovanosti a demokracie.

Máme o takúto „budúcnosť“ záujem ?

Dôvodová správa

Som dôchodca, Slovák, bielej pleti, ženatý, heterosexuál, nebol som v žiadnej politickej strane, avšak pravidelne sa zúčastňujem volieb, volím konzervatívne strany. Podľa môjho názoru voľby sú najdôležitejším prvkom demokracie,
Každý kandidát prichádza so svojimi víziami, nápadmi a aj spôsobmi ako to dosiahnuť. Je to v poriadku, občan svojim hlasom vo voľbách to ohodnotí, aj keď je pravdou, že v reálnej politike častokrát politici potrebujú občana len tesne pred voľbami, občanom sľubujú aj modré z neba podľa hesla:“ Nik Vám nevie dať to, čo ja Vám viem sľúbiť “. . ..
Kandidát na volenú funkciu by sa mal vyjadriť aj k otázkam týkajúcim sa budúcnosti tejto spoločnosti, obce, mesta. Aj keď zo svojho postu ho nebude vedieť priamo ovplyvniť, môže nastať situácia, keď bude musieť jasne vyjadriť.
Z hľadiska nášho štátu a mesta neexistuje väčšia hrozba ako imigrácia z islamských krajín. Nejedná sa o môj názor, ale overené skutočnosti. Vo všetkých krajinách bez výnimky prijatie migrantov rapídne zhoršilo situáciu v oblasti kriminality, sociálneho zabezpečenia, zdravotníctva, školstva, polície a pod.. Titanik naberá vodu ale orchester ešte stále hrá. a my sa bavíme o nepodstatných veciach. Z toho dôvodu považujem za nevyhnutné, aby všetci kandidáti na volené funkcie museli podpísať deklaratórny sľub poslanca, ktorý ho musí zaviazať k zásadnému odmietnutiu migrácie.
Aj keď v súčasnosti takáto hrozba sa zdá hypotetická, môže sa to v priebehu krátkeho času zmeniť. Z vlastných skúseností a taktiež zo skúsenosti priateľov v zahraničí viem, že takéto situácie už nastali v Nemecku, Francúzku, Veľkej Británii, Švédsku a iných krajinách.
K čomu nám bude nová diaľnica, nový supermarket, cyklochodník alebo nový park, keď sa život občanov zmení na nepoznanie a ovládne ich strach a pocit bezmocnosti, že situácia je nevratná, nebude sa dať žiadnym spôsobom zmeniť. Našim deťom tak definitívne likvidujeme budúcnosť a musíme ich pripraviť na život v trvalom ohrození. Problémom je, že médiá sa k závažným problémom migrácie zásadne nevyjadrujú, a akákoľvek diskusia k týmto problémom je nežiadúca.
Každý poslanec by preto mal podpísať sľub, že urobí všetko čo je v jeho silách aby zabránil príchodu migrantov. Takýmto sľubom potvrdí svoj morálny kredit a to, že hodnoty našej spoločnosti, štátu a civilizácie nie sú mu cudzie.
Podobný sľub by sa mal vyžadovať aj od pedagogických pracovníkov, nakoľko sú infiltrovaní rôznymi organizáciami a ich spôsob myslenia prenášajú do výučbového procesu. Pokúšať sa o diskusiu na základe faktov a logickej argumentácie je nemožné, pripravujú pôdu na definitívny rozklad spoločnosti.
Precestoval som mnohé islamské krajiny (naposledy v koncom septembra 2018), páčilo sa mi tam, ľudia boli milí rešpektujem ich. Nemám nič proti islamu, Islam je viera a spôsob žitia ľudí v danom teritóriu. Avšak nesúhlasím s tým, aby sa toto náboženstvo ktoré má charakter ideológie pretláčalo v našich krajinách, dokonca na požiadanie Bruselu a s tichým súhlasom politických strán pod taktovkou politických mimovládnych organizácií. Slovensko má svoje dejiny, kultúru, tradície a islamizmus ich narušuje.
V súčasnosti nejestvuje pre našu krajinu dôležitejšia úloha, ako zákaz prijímania migrantov z moslimských krajín, nakoľko sa jedná o neoverený sociologický experiment, ktorého následky sa už nebude možné vrátiť späť. Európa sa pod našimi očami mení na nepoznanie.
Obávam sa, že nádejný projekt Európskej únie bez hraníc za ktorý sme s radosťou hlasovali sa začína rúcať pričinením nezodpovedných politikov, vstupovali sme do inej EU. Dochádza k rozpolteniu hodnôt ktorými bola Európa charakterizovaná. EU a Slovensko sa ocitlo na dejinnej križovatke. Obyvatelia boli zaskočení obrovským návalom migrantov, ktorý bol spôsobený jednostranným nezákonným politickým rozhodnutím Európskeho parlamentu, Európskej komisie, Nemecka a Francúzska bez akéhokoľvek širšieho konsenzu resp. referenda. Zdôvodnením migrácie bol alarmujúci vývoj demografickej štruktúry obyvateľstva. Politické vedenie EU nezohľadnilo skutočnosť, že väčšina migrantov prichádzala z ekonomických dôvodov, nie z dôvodov ohrozenia v domovskej krajine. Ak by to tak bolo, ostali by v prvej bezpečnej krajine, ak však pokračovali do iných krajín stávajú sa votrelcami.
Migrácia bola politicky a ekonomicky podporovaná bez mandátu obyvateľov a vnucovaná bola aj krajinám, ktoré mali voči nej oprávnené výhrady. Hrozí, že požiar občianskych nepokojov sa rozšíri do celej Európy. Národné štáty sú postupne zákonodarstvom EU okliešťované, zbavujú sa samostatnosti (Lisabonská zmluva), zbavujú sa práva rozhodovať o migrácii a mať vlastnú azylovú politiku.
Skúsenosti ukazujú, že všade, kde sa usídlili imigranti z islamských krajín sa zvýšila kriminalita, násilie a vraždy. Ženy sa boja po zotmení vychádzať von, často dochádza k hromadnému znásilňovaniu.
Napríklad v Berlíne, Hamburgu, Kolíne a iných mestách podsvetie kontrolujú arabsko moslimské gangy, ktoré „naberajú“ nových členov medzi imigrantmi, priamo v azylových centrách. Záujem majú hlavne o mladých a silných mužov, ktorých nasadzujú na špinavú prácu ako sú lúpežné prepadnutia, obchod s drogami, organizovanie prostitúcie alebo násilie voči konkurenčným gangom. Klany vytvárajú svoju vlastnú paralelnú spoločnosť, majú medzi sebou perfektné prepojenie, takže môžu navzájom rýchlo a účinne komunikovať. Každá rodina má okolo 50 ž 500 členov a keďže môžu mať rozdielne mená, je pre políciu ťažké ich identifikovať. Ďalšími aktivitami mafie je pranie špinavých peňazí a najnovšie prenajímanie nehnuteľností žiadateľov o azyl, pričom spolupracujú s miestnou samosprávou, ktorá sa nemusí starať o ubytovanie migrantov. Pomocou prostredníkov zo zahraničia, najmä Holandska, Dánska alebo Švédska, nakúpia nehnuteľnosti, pričom peniaze pochádzajú z nelegálneho podnikania, najmä z prostitúcie, drog a vydierania.

Od 25.8.2018 do 23.9.2018 bolo vo svete zaznamenaných 723 úmrtí, ktoré boli priamo motivované islamom. V zozname sa nachádzajú aj vraždy zo cti (honor killing), Všetky udalosti sú získané z dennej tlače a overované.
Podľa správy World Watch List 2018 počas uplynulého roka bolo celosvetovo kvôli viere zabitých 3 066 kresťanov, 1 252 bolo unesených, kým 1 020 sexuálne zneužitých. Globálne tiež došlo k útokom na 793 kostolov. V dôsledku toho sa v moslimských krajinách prudko znížil počet kresťanov, Napríklad podľa časopisu Reflex v Iraku, v roku 1947 bolo 3 milióny kresťanov, v roku 2003 – 1,5 milióna, v súčasnosti 200 tisíc. Irackí kresťania sú často terčom atentátov, ich kostoly sú vypaľované. „Dá sa to prirovnať k etnickým čistkám, alebo genocíde,“.
Už aj Angela Merkelová potvrdila, že multi kulti ako koncept zlyhal. Islam je ideológia, ktorá otvorene hlása nadradenosť nad všetkými náboženstvami a tiež nad kresťanstvom. Každý imigrant má v mobile fotografiu pápeža, ako imigrantom umýva nohy. Skutok milosrdenstva si moslimovia interpretujú tak, že pápež ako prvý kresťan je podriadený pod posledného moslima. Kresťania sú z toho dôvodu povinní slúžiť moslimom. Tak ich učí aj Korán.
Moslimovia sa obhajujú, že extrémisti existujú vo všetkých náboženstvách, ľudia si však neuvedomujú fakt, že kresťania, hinduisti, síkhovia, budhisti a židia nezabíjajú ľudí v mene svojej viery.
Ďalším dôvodom odmietnutia imigrantov je fakt, že na Slovensku žije početná rómska menšina, ktorá tu už existuje stáročia a v ich adaptovaní sa doposiaľ neboli dosiahnuté uspokojivé výsledky. Ako chceme adaptovať migrantov z moslimských krajín, ktorí na rozdiel od Rómov nejavia žiadnu snahu o integráciu v dôsledku predstavy o nadradenosti islamu nad kresťantvom a židovskou vierou. Vážme si však Rómov aj preto, že ich kultúra ich nenúti opásať sa dynamitom a vyhodiť nejakú verejnú budovu do povetria, moslimovia majú za podobný čin džihádu sľúbený raj a 30 panien k tomu.
Z toho dôvodu sa napríklad ani Rakúsko, Maďarsko, Dánsko, Poľsko, Česká republika nepripojí k migračnému paktu OSN, známemu ako Marakéšska dohoda, ktorej cieľom je pomôcť lepšie organizovať migračné toky a posilniť práva migrantov. Podpis tejto dohody sa pripravuje na 10. a 11. decembra 2018. Austrália sa k dohode nepripojí, USA sa na základe rozhodnutia prezidenta Donalda Trumpa na tvorbe tohto dokumentu vôbec nezúčastnili.
Rakúsky kancelár Sebastian Kurz zdôvodnil, že majú k obsahu tohto dokumentu s oficiálnym názvom Globálna dohoda o bezpečnej, riadenej a regulovanej migrácii zásadné výhrady, nakoľko ohrozuje suverenitu Rakúska v migračnej politike a stiera rozdiely medzi legálnou a nelegálnou migráciou.
Čo bolo príčinou migrácie moslimov do EU?
Pokúsim sa bez zaujatia dešifrovať niektoré problémy islamských krajín a hlavné dôvody migrácie:

 • Technologické zaostávanie islamských krajín je zrejmé už dlhšiu dobu pričom globalizačné tendencie stále viac ukrajovali z možnosti získať zmysluplnú prácu pre mladých ľudí. Vzdelanie ľudí je veľmi povrchné, chýbajú kvalitné technické univerzity, veda a výskum sa zanedbáva. Ekonomika týchto krajín spočívala prevažne z exportu zemného plynu a ropy, z ktorého sa financoval takmer celý dovoz tovarov. V prípade celosvetového poklesu cien ropy rastúca zadĺženosť týchto krajín už nemohla byť motorom zamestnanosti a hospodárskeho rastu. Bezperspektívnosť mladej generácie vyústila do obrovskej frustrácie. V takomto stave spoločnosti nie je problém občiansku spoločnosť radikalizovať.
 • V islamských krajinách narastá pnutie medzi rôznymi vrstvami obyvateľstva, kde deliace čiary sú dané nábožensky, spoločensky a politicky. Roztvárajú sa nožnice medzi bohatými a chudobnými. Korupčné správanie sa oligarchov je normou.
 • Pozvoľná zmeny klímy a klesajúce zásoby pitnej vody z dlhodobého hľadiska obmedzujú počet ľudí, ktorí môžu obývať dané teritórium.
 • Svoj podiel na destabilizácii majú tiež geopolitické záujmy cudzích krajín a ich zasahovanie do vývoja.
 • Vysokou spotrebou pohonných hmôt v hospodársky vyspelých krajinách sme prispievali nepriamo k financovaniu islamských štátov, nakoľko značná časť ziskov z predaja ropy bola reinvestovaná do vytvorenia Al Kaidy, Al Nusry, ISIL a pod. Cieľom týchto zoskupení je destabilizácia určitých krajín a vytvorenie kalifátu v EU.
 • Bohaté islamské krajiny pod rôznymi zámienkami moslimských imigrantov neprijímajú, obávajú sa tiež destabilizácie.
 • V EU pri voľbách do akýchkoľvek politických, spoločenských a hospodárskych orgánov sa mediálne a finančne podporujú osoby schvaľujúce migráciu.

Dôsledky migrácie z islamských krajín v Európe už spôsobujú konflikty, ktoré majú charakter občianskej vojny. Akýkoľvek vojenský konflikt v každej krajine znamená venovať ľudské zdroje absolútne neužitočnej činnosti (Výroba zbraní, plytvanie ľudským potenciálom, obmedzenie resp. zastavenie výroby užitočných vecí, devastácia životného prostredia, osobné a rodinné tragédie….). Paradoxne hodnoty ľudstva sú prevrátené, skutočnosťou je, že vyvolávanie konfliktov ekonomicky posilňuje štáty dodávajúce zbrane a tiež štáty snažiace sa o geopolitickú nadvládu. Demokracia je len klamlivou zásterkou.

Čím to je, že v Európe narastá odpor voči moslimom?
Túto otázku som sa snažil objasniť aj v rozhovoroch s kresťanmi, židmi a moslimami. Migrácia v dôsledku vojny v Sýrii priniesla postupný nárast napätia medzi pôvodnými obyvateľmi EU a prisťahovalcami.
Pokúsme sa spoločne položiť niektoré otázky ktoré by mohli objasniť dôvody tohto napätia.

 • Európa má kresťansko-židovské korene uznávajúce jediného Boha.
  Aj Islam je monoteistické náboženstvo uznávajúce jedine Allaha, definovaný je ako pravá viera, kresťania a iné náboženstvá sú káfiri (neveriaci), proti nim je potrebné viesť boj – džihád. Alah Akbar sa správne prekladá Alah je väčší. Keďže všetci ľudia sa rodia podľa islamu ako moslimovia, nevhodnou výchovou a prostredím sa stali židia a kresťania. Korán im objasnil čo ich čaká, ak nenapravia základ svojej viery od ktorej sa odklonili, Aj to je dôvod, prečo podľa nich státisíce kresťanov konvertujú k islamu, islam sa stal najrýchlejšie rastúcim náboženstvom sveta.
  Turecký prezident Erdogan sa vyjadril:
  “Islam je posledné božské náboženstvo zaslané celému ľudstvu. Všetky bývalé náboženstvá stratili svoju platnosť, keď prorok Mohamed, posledná perla postupnosti prorokov, bol vyslaný ako prorok a Korán bol predstavený ako posledná božská kniha. Preto je podľa islamu neprijateľné hodnotiť islam na rovnakej úrovni ako judaizmus a kresťanstvo a zapojiť sa do “medzi-náboženského dialógu” tým, že sa hovorí, že bývalé náboženstvá sú aj naďalej “pravými náboženstvami”. Položiť islam, posledné a jediné pravé náboženstvo, vedľa iných náboženstiev nie je v súlade s islamskou jedinečnosťou a nadradenosťou v očiach Alaha.”
 • Je Boh a Allah jedna a tá istá osoba?
 • Je možné, aby sa Korán zmenil a kresťanov nepovažoval za menejcenných?
 • Môžu teda vzájomne nezlučiteľné civilizácie spolu existovať na jednom území?
 • Je možné aby sa moslimovia vzdali šarie ako im predpisuje Korán?
 • Musia kresťania v moslimských krajinách platiť daň za svoju vieru?
 • Ženy v Islame nemajú rovnaké práva ako muži. Násilie páchané na kresťanských európskych ženách chápu aj ako poníženie mužov. Mužov v Európe chápu ako slabochov určených len pre prácu. Žiadna ústava žiadneho civilizovaného štátu nepozná zabíjaníe neveriacich, kameňovaníe žien, všetky ústavy civilizovaných štátov deklarujú, že žena a muž sú rovnoprávni.

Vie sa Islam stotožniť s rovnoprávnosťou žien?
Vie sa Islam stotožniť s tým, že podľa zákonodarstva EU môže mať moslim len jednu ženu?
Musí žena a dieťa moslima povinne prijať vieru manžela?

 • V prípade akceptovania migrácie štát musí vyčleniť z rozpočtu obrovské prostriedky, týka sa to bývania, stravovania, školstva, lekárskej starostlivosti a výrazné zväčšenie nákladov na políciu. Aj napriek tomu je problém aspoň čiastočne eliminovať vysokú kriminalitu migrantov. O tieto prostriedky sú ochudobnení pôvodní obyvatelia, ktorí pomáhali naplniť štátny rozpočet vo forme daní.
  Akým spôsobom zabezpečí štát aby moslimovia dodržiavali zákony hostiteľského štátu, aby pracovali a neostávali na podpore?
 • V spoločnosti prebiehajú protichodné tendencie a neoverené sociologické experimenty podporované politickými mimovládnymi organizáciami. Dôsledkami sú oslabenie rodiny, boj proti kresťanstvu, boj za homosexuálne zväzky, gender ideológia aj v školách, podpora masového prisťahovalectva, emigrácia našich mladých ľudí do zahraničia. Tieto sociologické zmeny sú nevratné, spoločnosť sa postupne rozdeľuje, prisťahovalci si nárokujú práva ako domáci obyvatelia. Ak ich nedostanú, občanov terorizujú, napríklad organizácia „Čierna sekera v Taliansku“ sa zaoberá predajom drog, prostitúciou, vraždami a terorizovaním pôvodných obyvateľov. V auguste 2018 vo Švédsku podpálili asi 100 automobilov, bez potrestania. Vláda nemá možnosť ako proti takýmto organizáciám zasiahnuť, polícia je bezmocná.
  Ako je možné, že je dovolené pôsobenie politických mimovládnych organizácii financovaných so zahraničia. ktoré nik nevolil, pričom ich rozvratný vplyv na spoločnosť je zrejmý.
 • Sociálna inklúzia detí migrantov v školách zásadným spôsobom znížila kvalitu vyučovania, kde sa tempo musí prispôsobiť najpomalším žiakom. V knihe Thila Sarrazina “Nemecko pácha samovraždu” je dokumentovaný rapídny pokles školských vedomostí na každej škole, kde sú umiestnené deti migrantov. S tým je spojené aj šikanovanie učiteľov a žiakov moslimskými deťmi. Thilo Sarrazin vo svojej knihe „Nemecko pácha samovraždu“ vysvetlil, že integrácia nie je len o pripravenosti pôvodného obyvateľstva prijať medzi seba imigrantov, ale že si vyžaduje aj snahu na strane integrujúceho sa.
  Akým spôsobom chce štát riešiť problém nezáujmu o vzdelávanie u detí prisťahovalcov a šikanovanie učiteľov a žiakov?
 • Migranti z moslimských krajín majú kultúrnu bariéru, jazykovú bariéru a kvalifikačnú bariéru. V domovských krajinách neboli zvyknutí na manuálnu prácu, voči vzdelávaniu pociťujú odpor. Chýbajúce vzdelanie a jazykové vybavenie im neumožňuje vykonávať kvalifikovanejšiu prácu. Migranti sa častokrát formálne domáhajú práce, ak je im poskytnutá, dištancujú sa od nej. V Nemecku neboli ochotní odhrňovať sneh z ulíc, v Taliansku nepomáhali pri zbere ovocia. Sociálne dávky a strava s ubytovaním zadarmo im postačujú na živobytie, ďalšie financie si zabezpečia páchaním kriminality, predajom drog a podobne. Napríklad v anglickom meste Rotterham bolo znásilňovaných 1400 mladých dievčat pakistanskými imigrantami, polícia sa stavala k tomu benevolentne.
  Rozmáha sa tzv. kultúra nárokov, kde ľudskoprávne organizácie imigrantom poskytujú právne poradenstvo čoho sa majú domáhať. Týka sa to aj volebného práva.
  Máme udeliť volebné právo aj migrantom, ktorí pochádzajú z iného kultúrneho prostredia s nenávisťou ku židovstvu a kresťanstvu ako požaduje Korán ? (niektoré citáty sú v prílohe)
 • Ak niektorí z migrantov vykonávajú nízkokvalifikovanú prácu, oberajú o možnosť zamestnania rómsku populáciu, čo vytvorí ďalšie sociálne pnutie. Naši Rómovia našťastie nie sú tí ktorí sa opásajú výbušninami, aby v mene svojej viery zabili spoluobčanov, preto ich je potrebné pri vzdelaní a zamestnaní uprednostniť .
  Akým spôsobom teda Európa chce riešiť zamestnanosť Rómov ktorým migranti zoberú aj poslednú možnosť zamestnať sa?
 • Štvrtá priemyselná revolúcia je charakterizovaná rastúcim podielom automatizácie a robotizácie, ktorá spôsobí rapídny pokles zamestnanosti v menej kvalifikovaných odvetviach. Mohutné rady nezamestnateľných občanov včítane migrantov spôsobia socíálne pnutie medzi zamestnanými a nezamestnanými, v dôsledku čoho môže sa vyskytnúť drastický nárast kriminality až po možnosť vzniku občianskej vojny.
  Akým spôsobom chce spoločnosť riešiť „preľudnenie“ spôsobené 4. priemyselnou revolúciou?
  Európa má v súčasnosti asi 40 miliónov nezamestnaných obyvateľov, preto aký má význam prijímanie migrantov bez kvalifikácie?
 • V krajinách zničených vojnou bude potrebné obrovské množstvo pracovných síl na obnovu. Ak však dobre situovaní mladí ľudia odišli do Európy, staršia generácia nebude mať dostatok síl ani kapacít na obnovu vojnou zničených krajín. V takýchto krajinách úpadok a chudoba bude pokračovať rastúcim tempom. Ak majú krajiny EU pomáhať migrantom, musia učiniť všetko pre to aby potenciálni imigranti ostali v domovských krajinách kde im vytvoria demilitarizované zóny. V opačnom prípade sa jedná o zneužitie a odobratie ľudského potenciálu danej krajiny, čo sa dá považovať za genocídu. Takáto krajina definitívne upadne do ekonomického kolapsu z ktorého nie je úniku.
  Genocída národov je považovaná za zločin. Budú politici potrestaní za páchanie zločinu genocídy?
  Nemala by sa pomoc EU zamerať na obnovu zničených krajín pomocou mladých mužov ktorí sú v EU imigranti?
 • V Európe prisťahovalecké komunity tvoria jazykovo a kultúrne príbuzné enklávy z ktorých sa neskôr vytvárajú no-go zóny, kde je nebezpečenstvo pohybu pre pôvodných obyvateľov. V takýchto zónach pošta nedoručuje zásielky, zdravotníci sa boja zasahovať. V radoch polície narastá bezmocnosť, ani napriek výraznému posilneniu jednotiek polície vo Francúzsku, Nemecku a iných krajinách nie je možné zabrániť destabilizácii. Obyčajní ľudia pociťujú z európskych politikov frustráciu, v dôsledku čoho volia „vodcov“ ako Kotleba, Orbán, Zeman, LePen, Okamura.
  Je to príčina alebo následok prijímania imigrantov?
  Akým spôsobom sa dajú likvidovať no-go zóny a moslimské enklávy v mnohých mestách EU?
 • Problémom moslimskej komunity je, že moslimovia sa neznášajú aj navzájom: Šííti-Suniti, Afgánci-Sýrčania, Saúdovia-Iránci. Konflikty z domovských krajín si prinášajú so sebou do Európy. Zákony šarie a džihád umožňujú kresťanov, židov a ateistov vraždiť, ženy nie sú rovnoprávne, je možné ich kameňovať, ostatné náboženstvá musia byť islamu podriadené. V Európe neexistuje krajina, kde by sa moslimskí imigranti sa integrovali do spoločnosti tak, aby dodržovali zákony, naopak, ak je ich dosť, ostatných obyvateľov nútia, aby sa podriadili šarii. Umiernení moslimovia sú napomínaní radikálnymi, že nenasledujú činy proroka Mohameda ako požaduje Korán.
 • Nielen leaderi EU ale aj Hitler obdivoval islam pre jeho výbojnosť a schopnosť šíriť sa násilím. Kresťanské náboženstvo pokladal za poddajné, Islam by zámerom Nemecka vyhovoval lepšie. Aj to bol dôvod, prečo Hitler zriadil moslimské divízie SS na ovládnutie Európy. Ich príslušníci nosili fezy, pravidelne sa modlili k Allahovi pätkrát denne s tvárou obrátenou k Mekke.
  Existuje možnosť, aby džihád požadovaný Islamom (náboženská vojna ktorá je ekvivalentná triednemu boju, resp. rasovej nadradenosti) bol postavený mimo zákon?
 • Imigranti nie sú schopní akceptovať kultúru krajiny do ktorej prišli, vytvárajú urbánnu subkultúru, ktorej sa musia prispôsobiť aj pôvodní obyvatelia. Moslimovia tvrdia, že kresťanstvo je už prekonané, vidieť to na poloprázdnych kostoloch a preplnených mešitách. Ich hodnotové nastavenie je voči hostiteľskej krajine nekompatibilné, nie sú schopní vnútorne sa stotožniť s európskym zákonodarstvom hlavne v oblastiach práv žien, trestov v zmysle zákonov šaria, ktoré povoľujú amputácie končatín, bitie žien. Dožadujú sa odstránenia krížov z verejných priestranstiev, odstránenie zvonenia v kostoloch ktoré ich ruší pri modlitbe, vadia im vianočné stromčeky na verejných priestranstvách, požadujú navýšenie financovania mešít a prestavbu kostolov na mešity. Ženy nie sú rovnocenné, u moslimov pretrváva nenávisť ku kresťanskej a židovskej kultúre ktorá je vyjadrená v Koráne.
  Existuje možnosť požadovať aby sa moslimovia dobrovoľne vzdali Koránu?
 • V dôsledku pozitívnej diskriminácie, deti migrantov v druhej a tretej generácii sa extrémne radikalizujú a vymedzujú voči deťom pôvodných obyvateľov. Vzdelanie nie je pre nich prioritou, preto sú odsúdení žiť v chudobe, resp. dať sa na cestu zločinu. Nechápu, prečo ich vzdelanejší rovesníci sa majú lepšie. Ceny nemovitostí v no-go zónach a v ich blízkosti sa drasticky znižujú, pôvodné obyvateľstvo je z nich systematicky pomocou teroru vytláčané, úrady nevedia zasiahnuť, polícia je bezmocná.
  Existuje možnosť zrušiť „pozitívnu diskrimináciu“ a narušiteľov zákonov vyhostiť z krajiny?
 • Korán nezakazuje incest medzi bratrancami a sesternicami, preto veľká časť populácie je fyzicky a mentálne degenerovaná, čo je dokázané mnohými štatistikami. Deti, ktoré sa narodili v EU napríklad v pakistanských enklávach sú výrazne viac postihnuté ako deti zo štandardných rodín. Taktiež pedofília je podľa Koránu legálna, Mohamed mal 6 ročnú manželku.
  Je možné v Európe trestať incest a pedofíliu moslimov?
 • Obyvatelia enkláv a no-go zón v mestách sa podieľajú len minimálnou mierou na daniach, väčšou mierou poberajú sociálne benefity.
  Akým spôsobom zabezpečiť aby obyvatelia no go-zón platili dane ako iní občania?
 • Obávam sa, že kritická hranica imigrácie v mnohých krajinách EU bola už prekročená a môžu nastať aj nepredvídateľné reakcie zo strany domáceho obyvateľstva, ktorého práva sú postupne okliešťované. Ulice sa zmenia na bojiská, polícia ani armáda na takýto stav nie je pripravená.

Kto bude vinný za takýto stav?
O skutočnej podstate islamizmu sa presvedčilo už mnoho novinárov a tiež občanov, ktorí pomáhali imigrantom. Napríklad novinárka Rebecca Sommerová založila v roku 2012 asociáciu na pomoc utečencom, kde sa angažovala aby im umožnila začleniť sa do spoločnosti. Neskôr, keď sa zoznámila s podstatou ich myslenia napísala:
„Myslela som si, že časom sa ich stredoveký pohľad zmení, ale po tom, čo som videla tieto situácie, ktoré sa okolo mňa ako dobrovoľníčky diali, musím uznať, že moslimskí utečenci vyrastali s hodnotami, ktoré sú od našich úplne rozdielne. Už od detstva prechádzajú vymývaním mozgov, kedy ich učia o islame a vôbec neplánujú prispôsobiť sa našim hodnotám. Ešte horšie, považujú nás za nevercov a arogantne nami opovrhujú. Bola to hrozná skúsenosť, keď som zistila, že títo ľudia, ktorým som pomohla, ktorí jedli moje jedlo a boli v mojej záhrade, ma nazvali nemeckou sprostou sukou“
Okrem toho sa priznala, že sama plánuje emigrovať a osobne pozná Nemcov, ktorí sa chystajú emigrovať do Poľska:
“Keď sa Poliaci a Maďari nevzdajú v tejto otázke, mohli by sa stať krajinami, kam budú niektorí Nemci a Francúzi utekať. Mohli by ste sa stať akýmisi ostrovmi stability v Európe.”
Mnohí občania o problémoch imigrácie nie sú informovaní, skutočnosť je pred nimi zatajovaná. Politici sa snažia informovanosť občanov uzavrieť do bubliny pod pláštikom liberálnej demokracie (Progresívne Slovensko, Spolu ….) . Pravda je zamlčaná alebo prekrúcaná, hodnoty človeka dehonestované a na obdiv sa dávajú „celebrity“ a mamonárstvo. Občania podliehajú ilúziám liberálnej demokracie, kde médiá a politici sú v rukách oligarchov. Preto je nevyhnutné, aby sa vo verejnoprávnych médiách, občianskych komunitách, cirkvách, umeleckých kruhoch a u politikov organizovali otvorené diskusie, jednotlivé argumenty pre a proti boli dôkladne analyzované. Občanom je potrebné vysvetliť ako vzniklo Kosovo z časti Srbska, kde kresťanskí obyvatelia boli decimovaní, kostoly zničené. V Mjanmarsku moslimskí prisťahovalci vyprovokovali aj pokojných budhistov, pokračuje vraždenie, v miestach kde sú moslimovia vznikla občianska vojna.

Podobná situácia je tiež v Thajsku.
Pokúsme sa o víziu aby Slovensko ostalo slovenské, Česko české, Maďarsko maďarské, Turecko turecké, Srbsko srbské, Grécko grécke – všetky krajiny autentické ako ich vybudovali za stáročia generácie predkov. Tešme sa z kultúrnej, hospodárskej, jazykovej a politickej rozmanitosti národov. Postavme sa proti akýmkoľvek snahám túto rozdielnosť zničiť.

Navrhované riešenie?
Politika by sa mala zamerať na intenzívnu pomoc krajinám, kde štátnym náboženstvom je islam. Riešenie vidím vo vytvorení demilitarizovanej zóny vo vojnovej krajine, kde mladí ľudia by sa mohli podieľať na tvorbe hodnôt a tiež na postupnom oslobodzovaní územia, kde žijú ich rodiny. Do takýchto krajín dodávať materiály a mierové technológie ktoré napomôžu rekonštruovať ich vojnou zničenú krajinu. Napríklad výroba stavebných materiálov, nábytku, spotrebného tovaru, služieb a rôzne vzdelávacie a developerské projekty, ktoré by umožnili potenciálnym migrantom vzdelávať sa, zamestnať sa v domovskej krajine a tak zabezpečiť svoje rodiny. Ak sa budú podieľať na obnove svojej krajiny, budú mať aj väčšiu úctu k vytvoreným hodnotám. Bolo zistené, že takáto pomoc je 6 x lacnejšia ako finančné náklady na imigrantov v EU.
Eskimácke príslovie hovorí: Ak vidíš hladného Eskimáka, nedaj mu rybu, ale nauč ho chytať ryby. Takáto pomoc by priniesla našej krajine, našim obyvateľom aj úctu, nedochádzalo by k infiltrácii spoločnosti stretom vzájomne nekompatibilných a vylučujúcich sa kultúr .
Politické strany a taktiež občania o týchto témach nechcú diskutovať, resp. sa vyhýbajú otvorenej diskusii, demokracia bez prívlastkov je nahradená tzv. „liberálnou demokraciou“ ktorá je pomaly pripodobniteľná k diktatúre tretej ríše. Občania sa boja o zamestnanie alebo nemajú dostatočné informácie o islamizme. Skutočná povaha islamizmu sa prejavila vo všetkých krajinách EU, kde skorumpovaná alebo neinformovaná politická moc umožnila import migrantov, ktorí sa správajú v Európe ako dobyvatelia a votrelci.
Mladí ľudia, ktorí majú deti, mali by sa stať motorom zmien a nedopustiť bezprecedentnú zmenu spoločnosti smerujúcu k jej rozkladu a úpadku. Prosím otvorte si oči. Žijeme v časoch krivých zrkadiel, je potrebné ich rozbiť aby sme videli realitu. Stokrát opakovaná lož sa stáva „pravdou“. Určite viete, že ste manipulovaní, prejaviť vlastný názor je nebezpečné.
Európa sa nachádza na rázcestí odkiaľ už návrat asi nebude, začína prebiehať konflikt civilizácií. Apelujme na všetkých mladých ľudí, prosím pokúste sa túto situáciu zmeniť.
Preto požadujte, aby sa každý politik vyjadril ku vlastenectvu a národnej identite, ktorá sa v súčasnosti považuje za prežitok. Nesmieme dovoliť, aby krajinu viedli ľudia, ktorí tieto vlastnosti nemajú.
Máme radi Slovensko, máme radi Európu. Podporujme naše rodiny, aby mali viac detí! Odmietnime víziu že musia prísť prisťahovalci, aby vyriešili demografický problém! Chceme Slovensko a Európu, kde manželstvo je možné uzavrieť len medzi mužom a ženou, jedine tak je možno splodiť deti – pokračovateľov našej kultúry, jazyka, identity.
Budú vás nálepkovať “fašisti”, “rasisti”, “homofóbovia ”, robia to preto, lebo masmédiá sú v rukách nadnárodných ekonomických síl! Avšak masmédiá majú z Vás strach, pretože ste ľudia, ktorí milujú svoju krajinu!
Apelujem preto aj na pedagogických pracovníkov, organizujte diskusie a besedy o rozkladnej úlohe imigrácie na všetkých stupňoch škôl s Vašimi kolegami-učiteľmi a študentmi. Vypočujete si ich argumenty, ponúknite im do diskusie svoje argumenty. Je potrebné vypracovať a vydať učebné texty a metodické príručky, kde sa na konkrétnych udalostiach objasnia negatívne dôsledky hromadnej imigrácie, ktorá už morálne, ekonomicky, politicky rozkladá EU. Nedajte sa oklamať argumentáciou, že aj naši dedovia utiekli do Ameriky a pomáhali ju budovať. Títo však pokorne hľadali prácu, nedostávali sociálne príspevky, neterorizovali obyvateľstvo hostiteľskej krajiny, dodržiavali zákony a snažili sa začleniť do spoločnosti.
Občanom je potrebné vysvetliť prečo je našou vlasteneckou povinnosťou chrániť hranice. Imigrácia nepatrí k ľudským právam. Občania sa tak stanú informovanejší a vo voľbách nedajú hlas politikom podporujúcim imigráciu.
Takíto politici spĺňajú definíciu vlastizrady a zároveň sú zodpovední za genocídu krajín odkiaľ prichádzajú migranti.
Nadišiel čas konať – každý podľa svojich schopností a vnútorného presvedčenia. Ak nebudeme konať, naše deti a vnúčatá stratia budúcnosť a budú nám to právom vyčítať.

Pekný deň všetkým.

Jozef Vrlík

Otázka do štúdia
otázka bude odoslaná na adresy: studio@slobodnyvysielac.sk, studio.bb.juh@slobodnyvysielac.sk, cb@slobodnyvysielac.sk
Odoslať

Pin It on Pinterest