Po vyše 300 rokov sa z ukrajinskej pravoslávnej cirkvi stáva od Moskvy nezávislá cirkev. Rozhodol o tom vo štvrtok Konštantínopolský ekumenický patriarcha Bartolomej.  „Je to víťazstvo dobra nad zlom, svetla nad temnotou,“ reagoval prezident Porošenko na rozhodnutie Bartolomeja. V lete Porošenko nazval Ruskú ortodoxnú cirkev „priamou hrozbou ukrajinskej suverenity“ a vyzval na „odseknutie všetkých chápadiel, ktorými agresor pôsobí na území nášho štátu.“ Reagoval tak na údajnú zhodu medzi ruskou politikou a pozíciou ruskej ortodoxnej Cirkvi. Pozorovatelia sa obávajú, že ruská ortodoxná cirkev svojou reakciou spôsobí veľkú schizmu v rámci pravoslávia. Reakcia môže mať podobu neuznania ukrajinského patriarchátu a zákaz prijímania sviatostí v nej. Moskovský patriarchát v stanovisku hovorí o katastrofálnom rozhodnutí, o hrozbe rozdelenia pravoslávia a zároveň prišlo k ohláseniu, že Bartolomeja už nebudú považovať za „prvého medzi rovnými.“ Mocensko politický spor, ktorý sa rozpútal na Ukrajine a vyústil do anektovania Krymu sa tak prenáša do náboženskej roviny. Ukrajinská pravoslavná cirkev sa nachádza na prahu veľkej schizmy a do priameho stretu sa dostáva Konštantínopolský ekumenický patriarchát s Moskovským patriarchátom. Kým ten prvý je považovaný v rámci právoslavia za prvý medzi rovnými, ten druhý má pod sebou najväčší počet veriacich. Podľa pozorovateľov je reálna hrozba, že tento krok môže vyústiť do krviprelievania. Po stáročia sa Moska v duchovnej oblasti profiluje po Konštantinopole, Ríme, ako tretie centrum kresťanstva. Osobitne pre ortodoxných Slovanov je Moskovský patriracha duchovným lídrom. Ukrajinskí a bieloruskí veriaci aj po rozpadnutí Sovietskeho zväzu na tejto skutočnosti nič zásadné nemenili. Tendencie vyhlásiť ukrajinskú cirkev za samostatnú, však nikdy úplne nevymyzli. V roku 1992 charizmatický duchovný Filaret sa rozhodol vyhlásiť autokefálnu cirkev na Ukrajine, ktorá by sa nezodpovedala Moskovskému patriarchovi. Ekumenický patriarcha Konštantinopolu vtedy rázne zakročil a Filareta exkomunikoval. Dnešná situácia na Ukrajine je rozdelená. Najpočetnejšia časť Ukrajincov, približne 12 000 farností, spadá pod Moskovský patriarchát, približne 6000 farností spadá pod kyjevského patriarchu Filareta a tretia, najmenej početná, spadá pod ukrajinskú pravoslávnu cirkev pôsobiacu v USA. Problém nastal v najnovších krokoch Bartolomeja, ako hlavy pravoslávia. Kým desaťročia bol na strane Moskovského patriarchu, po získaní žiadosti ukrajinského parlamentu, ktorý mu tlmočil samotný prezident Porošenko, aby dal ukrajinskému pravosláviu samostatnosť od Moskvy, začal robiť kroky, z ktorých Moskva usudzovala, že je naklonený túto samostatnosť udeliť. Bartolomej sa už vyjadril, že nakoľko Moskovský patriarchát nevie prekonať rozdiely medzi pravoslávnymi veriacimi na Ukrajine, musí do situácie zasiahnuť on. Podľa tejto predstavy by sa všetci pravoslávni na Ukrajine mali združiť do samostatného kyjevského patriarchátu. Osobitným problémom pre Moskvu je, že na jej čele stojí práve Filaret, ktorého považujú za schizmatika. Minulý mesiac konštantínopolský ekumenický patriarchát vymenoval dvoch svojich biskupov za exarchov v Kyjeve, v rámci príprav na udelenie samostatnosti. Moskovský patriarchát prijal rázne opatrenie. Zakázal pravoslávnym na Ukrajine slúžiť omše s týmito biskupmi a vyzval Konštantinopol na ich stiahnutie. Od tohto bodu je len kúsok, aby vyhlásili za schizmatikov všetkých, ktorí s Filaretom konajú bohoslužby. Odtrhnutie ukrajinskej pravoslávnej cirkvi od Moskovského patriarchátu je výrazným oslabením jej pozície.

Source: Na Ukrajine hrozí náboženský konflikt – Svetlo sveta

Otázka do štúdia
otázka bude odoslaná na adresy: studio@slobodnyvysielac.sk, studio.bb.juh@slobodnyvysielac.sk, cb@slobodnyvysielac.sk
Odoslať

Pin It on Pinterest