Archívne dokumenty „podkopávajú hlavnú, najväčšiu celosvetovú mýtickú legendu, že zodpovednosť za novú studenú vojnu leží výhradne na Putinovom Rusku“.

Source: THE NATION: Pravda o minulosti Ruska sa nehodí v atmosfére honu na čarodejnice – Slobodný Výber