Přečetli jsme: Velmocenská rovnováha je základní princip mezinárodních vztahů, který USA ignorují a namísto toho podlehly ideologickému pohledu na svět, který spojuje jejich nepřátele.…

Source: Spojené státy ignorují základní princip mezinárodních vztahů. Podle toho to dopadá