Každý režim má svojich „urválkov“. Ten súčasný má Benčíka. Sliedi po facebookoch, zbiera diskriminačný materiály a kádruje. V podstate je to humorná postavička, ktorou sa netreba vážne zaoberať, ale jednu črtu má spoločnú so všetkými pravicovými médiami a preto o ňom píšem: podstata ich „novinárskej“ práce je ľudí s iným názorom onálepkovať a pošpiniť, aby […]

Source: Ľuboš Blaha: Každý režim má svojich „urválkov“ – Slobodný Výber