Všetky formy tzv. surogačného materstva, pri ktorom žena porodí dieťa pre inú osobu, sú vo Francúzsku zakázané. Rovnako tak i v iných európskych krajinách, napríklad v Nemecku.

Source: Väčšina Francúzov je za povolenie náhradného materstva