Přečetli jsme: Populisté v západní a severní Evropě přinesli do politiky nový diskurz, který nahrazuje pojem národa pojmem civilizace. Nejsou dědici krajně-pravicového nacionalismu, ani konzistentn…

Source: Civilizace nahradila národ. Jaký je nový jazyk západoevropských populistů?