Dôvodom sankcií je angažovanie sa Ruska v konflikte na Ukrajine.

Source: Lídri EÚ odsúhlasili predĺženie sankcií voči Rusku o polroka