Zpráva dne: EK vydala plán na to, jak by v následující době měla EU řídit otázku migrace. „Cestovní mapa“ žádá členské státy k rychlé dohodě, o společném postupu.

Source: Evropská komise vydala „cestovní mapu“ v oblasti migrace