Přečetli jsme: Kroky čínského vedení, které vypadají jako projevy síly, jsou ve skutečnosti projevy nervozity. Čína stojí před dvěma úkoly: zadržet reakci USA na její velmocenský vzestup a uřídit r…

Source: Čeho se bojí čínský prezident?