Nemci dostali na ochutnanie „východnú medecínu“. Akosi im nechutí

Source: Nemci sú zhnusení, Nutella ma zjednotený recept podľa „východoeurópskej chute“ – Slobodný Výber