Z dielne Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR prichádza zmena v zákone týkajúca sa možnosti pre deti v novo zriadených centrách vyjadriť svoj názor aj bez vedomia rodičov.

Source: VIVAT SLOVENSKO- Ako sa opičiť po „vyspelej Európe“ – Slobodný Výber