Prezident musí vymenovať troch kandidátov parlamentu za sudcov.

Source: Kiska nevymenovaním sudcov porušil ich práva. Ústavný súd mu prikázal kandidátov vymenovať