ŠTRASBURG – Sexuálne a reprodukčné zdravie a práva žien sú ľudskými právami.

Source: Komisár žiada od európskych štátov pokrok v otázke sexuálnych práv žien