Prerážanie tunela Čebrať sa muselo zastaviť ešte v prvej polovici roku 2015, odvtedy sa hľadá riešenie vzniknutej situácie. Včera diaľničiari konečne oznámili, že sa dohodli so zhotoviteľom na dodatku k zmluve, ktorý predpokladá začatie prác na zmenenej trase diaľnice.

Source: „Beznádej a trpiteľský mód.“ Diaľnica pri Ružomberku bude päť rokov po termíne – Slobodný Výber