Vzhľadom na snahy o jednu svetovú vládu je logické, že systematicky pripravovaným cieľom je najmä celosvetový ústredný menový monopol. Doktor Carroll Quigley v knihe Tragedy and Hope (1966) hovorí: „Skutočný rozmer a dosah plánu oceníme až vtedy, keď pochopíme, že ďalekosiahly cieľ bankárov nebol ničím iným, než vytvorením svetového systému finančnej kontroly v súkromných rukách, ktorý by bol schopný […]

Source: Na ceste k menovému monopolu – ZEM & VEK

Pin It on Pinterest

Share This