Disneyovské princezné sú krásne, štíhle a najčastejšie biele. A naviac, sú vždy heterosexuálne.

Source: INDEPENDENT: Rozprávky ničia v deťoch výchovu k rodovej rovnosti; zahoďte ich. – Slobodný Výber