Vyrastal som v druhej polovici 20. storočia, a dnes svoju vlastnú krajinu nespoznávam. Prežíval som svoj život vo schopnej krajine, a teraz žijem v nekompetentnej krajine. Všetko je nekompetentné. Policajti sú nekompetentní. Strieľajú do detí, babičiek, mrzákov, čo vysvetľujú tým, že sa obávajú o svoj život.

Source: Od superveľmoci k nekompetencii – Slobodný Výber