Rusko je svetovým inovačným lídrom v oblasti jadrovej energetiky

Source: Ruská energetika rastie v neuveriteľných dimenziách – Slobodný Výber