Škripekovi sa nepáči, že prezident nepoužil úradnú reč Únie, slovenčinu.

Source: Braňo Škripek: Kiskov prejav bol do „dobrého počasia“ – Slobodný Výber