Za posledné dva roky sme sa s istotou naučili, že takáto tolerancia je jednosmernou ulicou. Naše spoločnosti tou ulicou vyrazili, ale z opačného smeru prišla brigáda so samopalmi, ktorej stačilo raz vystreliť, a celý civilizovaný Svet urobil otočku a dal sa na útek opačným smerom. Samozvaná polícia trestajúca rúhanie proti Alahovi by bola naivná, ak by v najbližších mesiacoch a rokoch nevyužila výhodu, ktorú jej veci takouto kapituláciou prinášajú.

Source: GATESTONE INSTITUTE: Je tolerancia jednosmernou ulicou? – Slobodný Výber