Nezamestnanosť medzi imigrantmi je vyššia ako 50%. Pravdepodobnosť, že nezamestnaní imigranti nájdu prácu v priebehu jedného roka je asi dvojpercentná, odhadujú nemecké úrady práce.

Source: DIE FREIE WELT: Zlučovanie rodín imigrantov je v Nemecku časovaná bomba – Slobodný Výber